Nordic Mining ASA – Gjennomført rettet emisjon

NOT FOR DISTRIBUTION OR RELEASE, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES, CANADA, AUSTRALIA, HONG KONG OR JAPAN OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH SUCH DISTRIBUTION OR RELEASE WOULD BE UNLAWFUL. PLEASE SEE THE IMPORTANT NOTICE AT THE END OF THIS STOCK EXCHANGE NOTICE.


Gjennomført rettet emisjon


Nordic Mining ASA ("Nordic Mining" eller "Selskapet") har gjennomført en emisjon på 8 966 017 aksjer rettet mot eksisterende aksjonærer og norske investorer. Den rettede emisjonen som representerer en økning av Selskapets aksjekapital med ca. 5 prosent, ble gjennomført etter stengetid på Oslo Børs 26. februar 2013. Tegningskursen ble fastsatt til NOK 0,70 per aksje. Bruttoprovenyet fra emisjonen er NOK 6 276 211,90.

Nettoprovenyet fra den rettede emisjonen vil anvendes til utvikling av Selskapets prosjekter og til generell forretningsutvikling.

Den rettede emisjonen er tilrettelagt av Pareto Securities AS.

Den rettede emisjonen ble besluttet av Selskapets styre basert på vedtak i Selskapets generalforsamling den 12. juni 2012. Aksjekapitalen i Selskapet vil bli øket med NOK 896 601,70 ved utstedelse av 8 966 017 nye aksjer. Etter gjennomført rettet emisjon vil aksjekapitalen i Nordic Mining være NOK 19 443 610,80 bestående av 194 436 108 aksjer, hver aksje pålydende NOK 0,10. De nyutstedte aksjene vil gi rett til utbytte fra tidspunktet for registrering av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret. De nye aksjene forventes å bli notert på Oslo Axess rundt 6. mars 2013.

Reparasjonsemisjon

Styret har vedtatt å gjennomføre en etterfølgende reparasjonsemisjon på inntil 18 547 000 nye aksjer, hver aksje pålydende NOK 0,10. Tegningskursen er NOK 0,70 per aksje.

Reparasjonsemisjonen vil bli rettet mot aksjonærer i Nordic Mining per børsslutt 26. februar 2013 (registrert i VPS 1. mars 2013), som ikke deltok i den rettede emisjonen og som ikke er bosatt i en jurisdiksjon hvor slikt tilbud ikke lovlig kan fremsettes, eller andre jurisdiksjoner enn Norge hvor det kreves søknad, registrering eller tilsvarende handling.

Antall allokeringsretter til tegningsberettigede aksjonærer i Reparasjonsemisjonen vil korrespondere med deres pro-rata eierandel per 26. februar 2013. Antall allokeringsrettigheter tildelt hver tegningsberettiget vil bli avrundet ned til nærmeste hele allokeringsrettighet. Hver allokeringsrettighet gir rett til å tegne og bli allokert en ny aksje i reparasjonsemisjonen. Overtegning vil være tillatt.

Aksjer som ikke tegnes av tegningsberettigede aksjonærer kan tegnes av andre investorer, herunder aksjonærer som ble tildelt aksjer i den rettede emisjonen, og som ikke er bosatt i en jurisdiksjon hvor slikt tilbud ikke lovlig kan fremsettes, eller andre jurisdiksjoner enn Norge hvor det kreves søknad, registrering eller tilsvarende handling. Selskapets styre vil beslutte allokering for slike tegninger.

Selskapet er i ferd med å utarbeide et prospekt som skal godkjennes av Finanstilsynet. Nærmere informasjon om tegningsperioden for reparasjonsemisjonen vil bli gitt når prospektet er godkjent. Tegningsperioden vil starte så snart som praktisk mulig etter at prospektet er godkjent.

Aksjene i Nordic Mining vil med virkning fra og med 27. februar 2013 bli handlet uten rett til å delta i reparasjonsemisjonen (eks dato).

For spørsmål vennligst kontakt finansdirektør Lars K. Grøndahl, telefon 901 60 941.


Oslo, 27. februar 2013
Nordic Mining ASAImportant Notice

The contents of this announcement have been prepared by, and are the sole responsibility of, the Company. The Company's manager is acting exclusively for the Company and no one else, and will not be responsible to anyone other than the Company for providing the protections afforded to their respective clients, or for advice in relation to the contemplated Private Placement, the contents of this announcement or any of the matters referred to herein. The Private Placement and the distribution of this announcement and other information in connection with the Private Placement may be restricted by law in certain jurisdictions. The Company assumes no responsibility in the event there is a violation by any person of such restrictions. Persons into whose possession this announcement or such other information should come are required to inform themselves about, and to observe, any such restrictions. This announcement may not be used for, or in connection with, and does not constitute, any offer of securities for sale in the United States or in any other jurisdiction.

The Private Placement will not be made in any jurisdiction or in any circumstances in which such offer or solicitation would be unlawful. This announcement is not for distribution, directly or indirectly in or into any jurisdiction in which it is unlawful to make any such offer or solicitation to such person or where prior registration or approval is required for that purpose. No steps have been taken or will be taken relating to the Private Placement in any jurisdiction outside of Norway in which such steps would be required. Neither the publication and/or delivery of this announcement shall under any circumstances imply that there has been no change in the affairs of the Company or that the information contained herein is correct as of any date subsequent to the earlier of the date hereof and any earlier specified date with respect to such information.

This announcement is not for publication or distribution, directly or indirectly, in the United States (including its territories and possessions, any state of the United States and the District of Columbia). This announcement does not constitute or form part of any offer or solicitation to purchase or subscribe for securities in the United States. Securities may not be offered or sold in the United States absent registration or an exemption from registration. The shares of the Company, including the shares to be issued in the Private Placement, have not been and will not be registered under the United States Securities Act of 1933, as amended (the "US Securities Act") or with any securities regulatory authority of any state or other jurisdiction of the United States, and may not be offered or sold in the United States or to, or for the account of, U.S. persons (as such term is defined in Regulation S under the US Securities Act), except pursuant to an effective registration statement under, or an exemption from the registration requirements of, the US Securities Act. All offers and sales outside the United States will be made in reliance on Regulation S under the US Securities Act. There will be no public offer of securities in the United States.

This announcement does not constitute an offering circular or prospectus in connection with an offering of securities of the Company. Investors must neither accept any offer for, nor acquire, any securities to which this document refers, unless they do so on the basis of the information contained in relevant offering documentation to be distributed and made available by the Company only to qualified persons in certain jurisdictions where an offer may be made (if an offer is made). This announcement does not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy or subscribe for, any securities and cannot be relied on for any investment contract or decision.

Abonner