Nordic Mining er tildelt ny undersøkelsesrettighet for sjeldne jordarter

Nordic Mining har fått innvilget undersøkelsesrettighet for sjeldne jordarter (”Rare Earth Elements”) i Lebesby kommune på Nordkinnhalvøya i Finnmark (ref. undersøkelsesrett 2433-1/2011). Undersøkelsesrettigheten dekker et område på 6 km2. Norges Geologiske Undersøkelse har gjennomført analyser av morenemasser fra store deler av Nord Norge. Prøver fra Nordkinnhalvøya viser spesielt høye verdier for sjeldne jordarter som cerium, lantan og neodymium.

Administrerende direktør Ivar S. Fossum sier i en kommenter: ”For Nordic Mining som har fokus på høyverdige metaller og mineraler, er sjeldne jordarter interessante fordi de er høyt verdsatt og har mange avanserte og viktige anvendelsesområder. Norkinnhalvøya i Finnmark og andre steder i Norge kan være interssante prospekteringsområder for sjeldne jordarter.”


Nærmere om Nordic Mining ASA

Nordic Mining ASA (”Nordic Mining” eller ”Selskapet”) er et ressursselskap med operativ virksomhet og omfattende, høyverdige metall- og mineralrettigheter nasjonalt og internasjonalt. Selskapets prosjektportefølje holder høy internasjonal klasse og har et betydelig økonomisk potensial. Hoveddelen av Selskapets virksomhet er i Norden.

Nordic Mining har produksjonsvirksomhet for anortositt i Gudvangen i Sogn og Fjordane gjennom datterselskapet Gudvangen Stein AS. Videre gjennomfører Nordic Mining gjennom datterselskapet Nordic Rutile AS omfattende prosjektutvikling i Engebøfjellet i Sogn og Fjordane der Selskapet har rettigheter til en betydelig eklogittforekomst med rutil og granat. Nordic Mining har rettigheter til undersøkelse og drift på en forekomst med høyren kvarts i Kvinnherad kommune i Hordaland og utvikler denne gjennom datterselskapet Nordic Quartz AS. Gjennom datterselskapet Keliber Oy i Finland planlegger Nordic Mining utvinning av litiumholdige mineraler og produksjon av litiumkarbonat.

Aksjene i Nordic Mining er notert på Oslo Axess.


For spørsmål vennligst kontakt administrerende direktør Ivar S. Fossum, telefon 930 96 850.


Oslo, 6. juli 2012
Nordic Mining ASA

Abonner