Nordic Mining får støtte til CO2-prosjekt for mineralprosessering

Nordic Mining og Institutt for energiteknikk (IFE) har igangsatt et prosjekt for utvikling av ny teknologi til framstilling av alumina fra anortositt ved bruk av CO2.

Forsøk vil bli utført ved IFEs laboratorium på Kjeller. Testene tar sikte på å utvinne aluminium fra anortositt ved kjemisk oppløsning og tilsetning av CO2. Anortositt fra Nordic Minings gruve i Gudvangen benyttes som råstoff i forsøkene. Anortositt har ett aluminainnhold på ca. 30% og kan derfor være en betydelig råstoffkilde for aluminium. I prosessen reagerer kalsium, som også er en mineralkomponent i anortositt, med CO2 og danner kalsiumkarbonat. Kalsiumkarbonat er en stabil lagringsform for CO2 og har kommersielle anvendelser i for eksempel papir-, sement-, og gjødselindustrien.

Gassnova SF som er et statsforetak som bidrar til utvikling av teknologikonsepter for CO2-håndtering, har gitt støtte til prosjektet.

Prosjektarbeidet vil bygge på resultater fra et tidligere utviklingsprosjekt som Nordic Mining, IFE og Statoil sluttførte i 2009. I dette prosjektet ble det fremstilt aluminiumsråstoff fra anortositt i laboratorieforsøk. Muligheter og konsekvenser ved oppskalering vil være et viktig perspektiv i det nye prosjektet.

Prosjektleder Dr. Ing. Ingo Machenbach ved IFE uttaler: "Bruk av CO2 til mineralprosessering kan være en kostnadseffektiv metode for å utvinne høyverdige, foredlede produkter fra mineralråstoffer og kan medføre en signifikant verdiøkning for bl.a. anortosittressursen i Gudvangen. Utviklingen av en karbonatiseringsprosess kan også representere en trygg og langsiktig lagringsform for CO2 i stabile mineraler".

Adm. dir. Ivar S. Fossum i Nordic Mining uttaler: "Det er meget positivt at Gassnova har gitt støtte til utviklingsarbeidet og en bekreftelse på perspektivene for prosjektet. Bidraget er med på å sikre kontinuitet i arbeidet med bruk av CO2 i mineralprosessering og potensiell forløsning av et stort industripotensial".

Nordic Mining deltar også sammen med IFE i et prosjekt støttet av Forskningsrådet for å teste anortositt som råstoff til fremstilling av syntetisk absorbent for CO2-fangst.

For spørsmål vennligst kontakt utforskningsleder Mona Schanche på telefon 922 81 253.

 

Oslo, 6. januar 2011
Nordic Mining ASA
 
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner