Nordic Mining får støtte til CO2-prosjekt for mineralprosessering

Nordic Mining og Institutt for energiteknikk (IFE) har igangsatt et prosjekt for utvikling av ny teknologi til framstilling av alumina fra anortositt ved bruk av CO 2 .

Forsøk vil bli utført ved IFEs laboratorium på Kjeller. Testene tar sikte på å utvinne aluminium fra anortositt ved kjemisk oppløsning og tilsetning av CO 2 . Anortositt fra Nordic Minings gruve i Gudvangen benyttes som råstoff i forsøkene. Anortositt har ett aluminainnhold på ca. 30% og kan derfor være en betydelig råstoffkilde for aluminium. I prosessen reagerer kalsium, som også er en mineralkomponent i anortositt, med CO 2 og danner kalsiumkarbonat. Kalsiumkarbonat er en stabil lagringsform for CO 2 og har kommersielle anvendelser i for eksempel papir-, sement-, og gjødselindustrien.

Gassnova SF som er et statsforetak som bidrar til utvikling av teknologikonsepter for CO 2 -håndtering, har gitt støtte til prosjektet.

Prosjektarbeidet vil bygge på resultater fra et tidligere utviklingsprosjekt som Nordic Mining, IFE og Statoil sluttførte i 2009. I dette prosjektet ble det fremstilt aluminiumsråstoff fra anortositt i laboratorieforsøk. Muligheter og konsekvenser ved oppskalering vil være et viktig perspektiv i det nye prosjektet.

Prosjektleder Dr. Ing. Ingo Machenbach ved IFE uttaler: "Bruk av CO 2 til mineralprosessering kan være en kostnadseffektiv metode for å utvinne høyverdige, foredlede produkter fra mineralråstoffer og kan medføre en signifikant verdiøkning for bl.a. anortosittressursen i Gudvangen. Utviklingen av en karbonatiseringsprosess kan også representere en trygg og langsiktig lagringsform for CO 2 i stabile mineraler".

Adm. dir. Ivar S. Fossum i Nordic Mining uttaler: "Det er meget positivt at Gassnova har gitt støtte til utviklingsarbeidet og en bekreftelse på perspektivene for prosjektet. Bidraget er med på å sikre kontinuitet i arbeidet med bruk av CO 2 i mineralprosessering og potensiell forløsning av et stort industripotensial".

Nordic Mining deltar også sammen med IFE i et prosjekt støttet av Forskningsrådet for å teste anortositt som råstoff til fremstilling av syntetisk absorbent for CO 2 -fangst.

For spørsmål vennligst kontakt utforskningsleder Mona Schanche på telefon 922 81 253.

 

Oslo, 6. januar 2011
Nordic Mining ASA
 
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner