Nordic Mining har påvist ny Platina/Palladium/Gull mineralisering i Reinfjord på Øksfjordhalvøya

Foreløpige analyseresultater fra det første borehullet viser lovende mineraliseringer.

Nordic Mining har avsluttet leteboring av to borehull i selskapets undersøkelsesområde i Reinfjord på Øksfjordhalvøya i Troms. Selskapet har undersøkelsesrettigheter i området for nikkel (Ni), kobber (Cu), kobolt (Co), palladium-platina-gull (PGE+Au).

Viktige resultater

Viktige resultater fra det første borehullet:

-      2 meter seksjon med gehalt 0,87 g/t PGE+Au
-  
 2 meter seksjon 0,17 % Cu, 0,41% Ni og 0,02% Co

Utforskningsleder Mona Schanche sier i en kommentar: “Foreløpige analyseresultater fra det første borehullet viser lovende mineraliseringer på linje med økonomisk utvinnbare forekomster som for eksempel North American Palladiums forekomst i Lac des Iles i Kanada og Kevitsa gruven som nå er under utbygging i Finland. De interessante områdene som ble påvist ved bakkegeofysikk, er nå bekreftet å inneholde lagdelte sulfidmineraliseringer. Området har en utstrekning på minst 600* 600 meter og er ikke avgrenset mot nordøst. Dette gir forventning om en forekomst av betydelig størrelse forholdsvis nær overflaten.”

Undersøkelsesaktiviteter

Nordic Mining har i mai 2012 fullført leteboring med to borehull på hhv. 240 m og 170 m. Begge hullene har gjennomskåret en sulfidmineralisering med tykkelse på flere titalls meter. Første borehull (RF-1) avdekket moderat disseminerte sulfidmineraliseringer på en dybde mellom 73 og 134 m. Det andre borehullet (RF-2) ga tilsvarende mineraliseringer i mengde og tykkelse. De avdekkede mineraliserte sonene stemmer godt med de konduktive feltene som ble tolket basert på bakkegeofysiske målinger og geofysiske målinger i borehullene. De bakkegeofysiske målingene viste en liggende, relativt grunn anomali (ref. geofysisk kart i vedlegg 1). 3D modellering av strukturene viser en “reef-type” beliggenhet for sulfidkroppen, noe som ligner på Platinova-forekomsten (Au-Pd) i Skaergaard intrusjonen på Grønland (supplerende informasjon vil bli publisert på selskapets hjemmeside;
http://www.nordicmining.com/oeksfjord-cu-ni-pge/category139.html).

Boreresultater

Nordic Mining har mottatt de første resultatene fra 16 prøver fra det første borehullet, hver av en lengde på to meter. De beste resultatene mht. basemetaller og edelmetaller er vist i tabell i vedlegg 2.

Nordic Mining skal gjøre mer detaljerte og komplette analyser av prøvene for de mineraliserte sonene for begge borehullene. Resultatene ventes å være klare i juli 2012.

Undersøkelsesretter og uavhengig ekspert (”Qualified Person”)

Nordic Mining har undersøkelsesrettigheter for nikkel, kobber, kobolt og PGE i Reinfjord i Kvænangen kommune i Troms. Undersøkelsesrettighetene ligger ca. 600 meter over havet, med kort avstand til kysten og bygda i Reinfjord.

Uavhengig ekspert for Reinfjord-prosjektet, Markku Iljina, har godkjent innholdet i denne børsmeldingen. Iljina er kvalifisert som “European Geologist” gjennom European Federation of Geologists (EFG).


Nærmere om Nordic Mining ASA

Nordic Mining ASA (”Nordic Mining” eller ”Selskapet”) er et ressursselskap med operativ virksomhet og omfattende, høyverdige metall- og mineralrettigheter nasjonalt og internasjonalt. Selskapets prosjektportefølje holder høy internasjonal klasse og har et betydelig økonomisk potensial. Hoveddelen av Selskapets virksomhet er i Norden.

Nordic Mining har produksjonsvirksomhet for anortositt i Gudvangen i Sogn og Fjordane gjennom datterselskapet Gudvangen Stein AS. Videre gjennomfører Nordic Mining gjennom datterselskapet Nordic Rutile AS omfattende prosjektutvikling i Engebøfjellet i Sogn og Fjordane der Selskapet har rettigheter til en betydelig eklogittforekomst med rutil og granat. Nordic Mining har rettigheter til undersøkelse og drift på en forekomst med høyren kvarts i Kvinnherad kommune i Hordaland og utvikler denne gjennom datterselskapet Nordic Quartz AS. Gjennom datterselskapet Keliber Oy i Finland planlegger Nordic Mining utvinning av litiumholdige mineraler og produksjon av litiumkarbonat.

Aksjene i Nordic Mining er notert på Oslo Axess.


For spørsmål vennligst kontakt utforskningsleder Mona Schanche, telefon 922 81 253.


Oslo, 6. juni 2012
Nordic Mining ASA