Nordic Mining igangsetter leteboring i Reinfjord på Øksfjordhalvøya for å teste lovende resultater fra geofysiske målinger

Leteboringen vil bli gjennomført i første del av mai 2012.

Nordic Mining gjennomførte bakkegeofysiske målinger i Reinfjord i februar 2012. Målingene ble utført av det svenske selskapet GeoVista AB som er spesialisert for denne type målinger. Formålet var å få et mer detaljert bilde av de konduktive feltene som ble oppdaget ved geofysiske helikoptermålinger i 2011.

Resultatene fra de bakkegeofysiske målingene har bekreftet et stort konduktivt felt som er lokalisert i sentrum av den ultramafiske intruisjonen i Reinfjord-området. Tolkninger av de konduktive feltene gir indikasjon tilsvarende semi-massiv sulfidmineralisering eller nettverk av sulfidmineraliseringer. Bakkemålingene indikerer at de konduktive feltene ligger omkring 100 meter under overflaten, dvs. grunnere enn tidligere antatt. De konduktive feltene synes å bestå av flere avlange linser/årer med høy konduktivitet omsluttet av en mineralisering med lavere konduktivitet innenfor et overflateareal på ca. 600*800 meter.

Nordic Minings rådgiver for prosjektet, Markku Iljina; spesialist i nikkel-kobber-PGE (platina gruppe elementer) mineralisering, gir følgende tolkning av resultatene fra de geofysiske målingene: ”Undersøkelsesområdet karakteriseres av tverrgående intrusive strukturer som indikerer en Ni-Cu-PGE beriket sulfidmineralisering. Fra et undersøkelsesperspektiv er det klart at området er 100% kvalifisert for leteboring. Resultatene fra leteboringen vil gi oss viktig informasjon om de konduktive feltene.”

Den planlagte leteboringen vil bli utført av det finske selskapet OY Kati AB i perioden 30. april til 15. mai 2012. Det planlegges å bore fire hull med en samlet lengde på ca. 850 meter. Geofysikere vil bistå letearbeidet slik at borehullsgeofysiske målinger og andre geofysiske undersøkelser kan gjennomføres parallelt med boringen. Det vil bli vurdert å forlenge et av hullene til 500 meter hvis borehullsgeofysikken tilsier dette.

Nordic Mining har Undersøkelsesrettigheter for nikkel, kobber, kobolt og PGE i Reinfjord i Kvænangen kommune i Troms. Undersøkelsesrettighetene er lokalisert i et fjellområde, omkring 600 meter over havet og ca. 5 km fra bebyggelsen i Reinfjord.

Uavhengig ekspert (“Qualified person”) for Reinfjord-prosjektet, Markku Iljina, har godkjent innholdet i denne børsmeldingen. Iljina er kvalifisert som “European Geologist” og medlem av European Federation of Geologists (EFG).

For spørsmål vennligst kontakt utforskningsleder Mona Schanche, telefon 922 81 253.


Nærmere om Nordic Mining ASA


Nordic Mining ASA (”Nordic Mining” eller ”Selskapet”) er et ressursselskap med operativ virksomhet og omfattende, høyverdige metall- og mineralrettigheter nasjonalt og internasjonalt. Selskapets prosjektportefølje holder høy internasjonal klasse og har et betydelig økonomisk potensial. Hoveddelen av Selskapets virksomhet er i Norden.

Nordic Mining har produksjonsvirksomhet for anortositt i Gudvangen i Sogn og Fjordane gjennom datterselskapet Gudvangen Stein AS. Videre gjennomfører Nordic Mining gjennom datterselskapet Nordic Rutile AS omfattende prosjektutvikling i Engebøfjellet i Sogn og Fjordane der Selskapet har rettigheter til en betydelig eklogittforekomst med rutil og granat. Nordic Mining har rettigheter til undersøkelse og drift på en forekomst med høyren kvarts i Kvinnherad kommune i Hordaland. Gjennom datterselskapet Keliber Oy i Finland planlegger Nordic Mining utvinning av litiumholdige mineraler og produksjon av litiumkarbonat.

Aksjene i Nordic Mining er notert på Oslo Axess.


Oslo, 26. april 2012
Nordic Mining ASA

 

 

Abonner