Nordic Mining sikrer rettigheter til kvartsforekomst

Nordic Mining har inngått avtale med grunneiere om enerett til undersøkelser og drift på en kvartsforekomst i Kvinnherad kommune i Hordaland. Innledende studier utført av Norges geologiske undersøkelser (NGU) og Norges tekniske naturvitenskaplige universitet (NTNU) viser at kvartsen har et lavt innhold av forurensende elementer (for eksempel Ti, Al, K, Ge, Na, Fe, Li og B) og derfor kan betegnes som høyren kvarts.

Kvarts har en rekke anvendelser, i hovedsak avhengig av renhetsgrad. Høyren kvarts benyttes innenfor høyverdige produkter i for eksempel elektronikk- og solcelleindustri.

Forekomsten er estimert til 2,7 millioner tonn kvarts og opptrer langs en ca. 12*600 meter lang kvartsåre med en dybde på minst 150 meter. Nordic Mining planlegger å gjennomføre en detaljert kartlegging av forekomstens variasjoner og utbredelse. Kartleggingsarbeidet vil bli gjennomført i samarbeid med NTNU. 

Professor i mineralforekomstgeologi ved NTNU Rune B. Larsen kommenterer: "Våre analyser av forekomsten tyder på at det her er snakk om en svært ren form for kvarts. Dette understøtter vår hypotese om at det finnes høyrene kvartsforekomster av kommersiell størrelse i Norge." 

Adm. dir. Ivar S. Fossum i Nordic Mining kommenterer: "Kvarts av høy kvalitet er et fremtidsrettet mineral som vi ser en økende etterspørsel etter, spesielt til anvendelser innen elektronikk og fornybar energi.  Vi tar sikte på å øke kunnskapen om forekomstens markedspotensial betraktelig i løpet av 2011". 

For spørsmål vennligst kontakt utforskningsleder Mona Schanche, telefon +47 92 28 12 53.

 

Oslo, 12. januar 2011
Nordic Mining ASA

 
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner