Nordic Mining vurderer strategiske grep

Nordic Mining har igangsatt sonderinger av strategiske muligheter og alternativer for de ulike delene av virksomheten med formål å videreutvikle konsernets prosjekter og styrke selskapets finansielle stilling.

Det vil bli vurdert å bringe inn industrielle og/eller finansielle investorer eller partnere med sikte på ytterligere å aksellerere verdipotensialet i konsernets prosjekter. Andre strategiske muligheter vil også bli vurdert. Dette kan resultere i endringer i konsernets prosjektportefølje.

Sonderingene er i en innledende fase, og selskapet vil løpende vurdere de enkelte alternativene. Det er en målsetting å avklare mulighetsbildet så raskt som mulig.

Administrerende direktør Ivar S. Fossum sier i en kommentar: “Myndighetenes utsettelse av godkjennelsen av Engebøprosjektet og ønsket om supplerende informasjon gir selskapet finansielle utfordringer som vi må forholde oss til. Vi vet at prosjektene våre representerer betydelige verdier, og nye investorer/partnere kan være positivt for å forløse dette potensialet. Dette vil avlaste selskapets finansieringsbehov og sikre en positiv fremdrift i prosjektene. Om nødvendig er vi innstilt på å realisere prosjektverdier for å finansiere en videre oppfølging av Engebøprosjektet og andre prioriterte aktiviteter.”

Nordic Mining har også iverksatt tiltak for kostnadsreduksjon.

Ved spørsmål vennligst kontakt administrerende direktør Ivar S. Fossum på telefon 930 96 850.


Oslo, 5. april 2013
Nordic Mining ASANordic Mining ASA (
www.nordicmining.com)

Nordic Mining ASA (”Nordic Mining” eller ”Selskapet”) er et ressursselskap med operativ virksomhet og omfattende, høyverdige metall- og mineralrettigheter nasjonalt og internasjonalt. Selskapets prosjektportefølje holder høy internasjonal klasse og har et betydelig økonomisk potensial. Hoveddelen av Selskapets virksomhet er i Norden.

Nordic Mining produserer anortositt i Gudvangen i Sogn og Fjordane gjennom datterselskapet Gudvangen Stein AS. Gjennom datterselskapet Nordic Rutile AS driver Nordic Mining omfattende prosjektutvikling i Engebøfjellet i Sogn og Fjordane, der Selskapet har rettigheter til en betydelig eklogittforekomst med rutil og granat. Nordic Mining har rettigheter til undersøkelse og drift på en forekomst med høyren kvarts i Kvinnherad kommune i Hordaland, og utvikler denne gjennom datterselskapet Nordic Quartz AS. Gjennom Keliber Oy i Finland planlegger Nordic Mining utvinning av litiumholdige mineraler og produksjon av litiumkarbonat. Nordic Mining har undersøkelsesrettigheter i Seilandregionen i Troms og Finnmark der Selskapet i 2012 har påvist et prospektivt område med sulfidmineralisering. Gjennom datterselskapet Nordic Ocean Resources AS undersøker Nordic Mining muligheter i tilknytning til undersjøiske mineralforekomster.

Aksjene i Nordic Mining er notert på Oslo Axess.

Abonner