Nordic Minings finansielle kalender for 2011

28. februar       Fjerde kvartalsresultat 2010    
19. mai            Første kvartalsresultat 2011
16. juni            Generalforsamling
19. august        Andre kvartalsresultat 2011
11. november   Tredje kvartalsresultat 2011

På publiseringsdagen vil Nordic Mining gi en presentasjon for investorer, analytikere og media. Kvartalsrapportene vil bli publisert i forkant av presentasjonen.

 

For spørsmål vennligst kontakt finansdirektør Lars K. Grøndahl, telefon 901 60 941.

 

 

Oslo, 7. januar 2011
Nordic Mining ASA

 
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner