Nordic Minings rapport for fjerde kvartal 2012

Nordic Minings rapport for fjerde kvartal 2012 følger vedlagt.

For spørsmål vennligst kontakt finansdirektør Lars K. Grøndahl, telefon 901 60 941.


Oslo, 26. februar 2013
Nordic Mining ASA

Abonner

Dokumenter og linker