Ny aksjekapital registrert

Det vises til Nordic Minings børsmelding 18. januar 2011 vedrørende vellykket gjennomføring av rettet emisjon.

I den rettede emisjonen ble det utstedt 12.500.000 aksjer til en tegningskurs på NOK 1,45. Aksjenes pålydende er NOK 0,10. Aksjekapitalen ble økt med NOK 1.250.000.

Kapitalforhøyelsen er i dag registrert i Foretaksregisteret, og de nye aksjene er nå omsettbare. Nordic Minings nye aksjekapital er NOK 13.797.009,10 fordelt på 137.970.091 aksjer.

For spørsmål vennligst kontakt finansdirektør Lars K. Grøndahl, telefon 901 60 941.

 

Oslo, 19. januar 2011
Nordic Mining ASA

 
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner