Ny aksjekapital registrert

Fortrinnsrettsemisjonen i Nordic Mining er nå fullført, og de nye aksjene noteres på Oslo Axess.

Det vises til børsmelding 18. november 2014 vedrørende endelig resultat og betydelig overtegning i fortrinnsrettsemisjonen i Nordic Mining. I emisjonen ble det utstedt 28.000.000 aksjer til en tegningskurs på NOK 0,60 pr. aksje. Aksjenes pålydende er NOK 0,10. Aksjekapitalen ble økt med NOK 2.800.000.

Kapitalforhøyelsen er i dag registrert i Foretaksregisteret. Nordic Minings nye aksjekapital er NOK 30.850.480,50 fordelt på 308.504.805 aksjer, hver pålydende NOK 0,10.

De nye aksjene utstedt i fortrinnsrettsemisjonen vil være omsettbare når de er levert til tegnernes VPS kontoer; slik overføring forventes å skje i dag, 25. november 2014.

Gjennom fortrinnsrettsemisjon har Nordic Mining mottatt et bruttoproveny på NOK 16,8 millioner før fradrag av transaksjonskostnader.

Swedbank er engasjert som tilrettelegger og Kvale Advokatfirma DA som juridisk rådgiver i transaksjonen.

For ytterligere informasjon vennligst kontakt finansdirektør Lars K. Grøndahl, telefon 901 60 941.


Oslo, 25. november 2014
Nordic Mining ASANordic Mining ASA ( www.nordicmining.com )

Nordic Mining ASA ("Nordic Mining" eller "Selskapet") er et ressursselskap med fokus på høyverdige metall- og mineraler nasjonalt og internasjonalt. Selskapets prosjektportefølje holder høy internasjonal klasse og har et betydelig økonomisk potensial. Hoveddelen av Selskapets virksomhet er i Norden.

Gjennom datterselskapet Nordic Rutile AS driver Nordic Mining omfattende prosjektutvikling i Engebøfjellet i Sogn og Fjordane, der Selskapet har rettigheter til en betydelig eklogittforekomst med rutil og granat. Nordic Mining har rettigheter til undersøkelse og drift på en forekomst med høyren kvarts i Kvinnherad kommune i Hordaland, og utvikler denne gjennom datterselskapet Nordic Quartz AS. Gjennom det deleide selskapet Keliber Oy i Finland planlegges utvinning av litiumholdige mineraler og produksjon av litiumkarbonat. Nordic Mining har undersøkelsesrettigheter i Seilandregionen i Troms og Finnmark der Selskapet har påvist et prospektivt område med sulfidmineralisering. Gjennom datterselskapet Nordic Ocean Resources AS undersøker Nordic Mining muligheter i tilknytning til undersjøiske mineralforekomster.

Aksjene i Nordic Mining er notert på Oslo Axess.

Abonner