Nye wolfram-mineraliseringer

Nordic Mining har i september i samarbeid med Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet (NTNU) utført geologisk prospektering etter wolfram i Laksådal-området i Gildeskål i Nordland. Undersøkelsene har påvist en lagbundet forekomst av en wolframførende bergart med lengde over 600 meter og en tykkelse på 0,3 - 1,0 meter. Det wolframholdige mineralet scheelitt ble observert i hele lagets utbredelse.
 
Undersøkelsesarbeidet vil fortsette ut året. Det videre arbeidet vil bestå av kartlegging, prøvetaking og analyse av wolfram, samt molybden og gull. Arbeidet vil gi økt kunnskap om forekomstens dannelse, mektighet, utbredelse og mineralogi. 
 
For spørsmål vennligst kontakt adm. direktør Ivar S. Fossum, telefon 22 94 77 00.
 
 
Oslo, 22. september 2008
Nordic Mining ASA

Abonner