Oppdatering vedrørende Engebøprosjektet

Kommunal- og Moderniseringsdepartementet («KMD») har i dag gitt en oppdatering om behandlingsprosessen for reguleringsplan og utslippssøknad i forbindelse med Engebøprosjektet. KMDs melding er tilgjengelig på departementets hjemmeside; http://www.regjeringen.no/nb/dep/kmd/aktuelt/nyheterKMD/2014/Om-behandling-av-innsigelsessak-for-Engebofjellet.html?id=777220_2065789 .

Det fremgår av meldingen at KMD har startet behandlingen av innsigelsessaken knyttet til reguleringsplanen og at det er behov for å se innsigelsessaken i sammenheng med utslippssøknaden som behandles av Klima- og Miljødepartementet.

For spørsmål vennligst kontakt administrerende direktør Ivar S. Fossum, telefon 930 96 850.


Oslo, 11. desember 2014
Nordic Mining ASANordic Mining ASA ( www.nordicmining.com )

Nordic Mining ASA ("Nordic Mining" eller "Selskapet") er et ressursselskap med fokus på høyverdige metall- og mineraler nasjonalt og internasjonalt. Selskapets prosjektportefølje holder høy internasjonal klasse og har et betydelig økonomisk potensial. Hoveddelen av Selskapets virksomhet er i Norden.

Gjennom datterselskapet Nordic Rutile AS driver Nordic Mining omfattende prosjektutvikling i Engebøfjellet i Sogn og Fjordane, der Selskapet har rettigheter til en betydelig eklogittforekomst med rutil og granat. Nordic Mining har rettigheter til undersøkelse og drift på en forekomst med høyren kvarts i Kvinnherad kommune i Hordaland, og utvikler denne gjennom datterselskapet Nordic Quartz AS. Gjennom det deleide selskapet Keliber Oy i Finland planlegges utvinning av litiumholdige mineraler og produksjon av litiumkarbonat. Nordic Mining har undersøkelsesrettigheter i Seilandregionen i Troms og Finnmark der Selskapet har påvist et prospektivt område med sulfidmineralisering. Gjennom datterselskapet Nordic Ocean Resources AS undersøker Nordic Mining muligheter i tilknytning til undersjøiske mineralforekomster.

Aksjene i Nordic Mining er notert på Oslo Axess.

Abonner