Oppdatering vedrørende Engebøprosjektet

Kommunal- og Moderniseringsdepartementet («KMD») har i dag gitt en oppdatering om behandlingsprosessen for reguleringsplan og utslippssøknad i forbindelse med Engebøprosjektet. KMDs melding er tilgjengelig på departementets hjemmeside; http://www.regjeringen.no/nb/dep/kmd/aktuelt/nyheterKMD/2014/Om-behandling-av-innsigelsessak-for-Engebofjellet.html?id=777220_2065789.

Det fremgår av meldingen at KMD har startet behandlingen av innsigelsessaken knyttet til reguleringsplanen og at det er behov for å se innsigelsessaken i sammenheng med utslippssøknaden som behandles av Klima- og Miljødepartementet.

For spørsmål vennligst kontakt administrerende direktør Ivar S. Fossum, telefon 930 96 850.


Oslo, 11. desember 2014
Nordic Mining ASANordic Mining ASA (www.nordicmining.com)

Nordic Mining ASA ("Nordic Mining" eller "Selskapet") er et ressursselskap med fokus på høyverdige metall- og mineraler nasjonalt og internasjonalt. Selskapets prosjektportefølje holder høy internasjonal klasse og har et betydelig økonomisk potensial. Hoveddelen av Selskapets virksomhet er i Norden.

Gjennom datterselskapet Nordic Rutile AS driver Nordic Mining omfattende prosjektutvikling i Engebøfjellet i Sogn og Fjordane, der Selskapet har rettigheter til en betydelig eklogittforekomst med rutil og granat. Nordic Mining har rettigheter til undersøkelse og drift på en forekomst med høyren kvarts i Kvinnherad kommune i Hordaland, og utvikler denne gjennom datterselskapet Nordic Quartz AS. Gjennom det deleide selskapet Keliber Oy i Finland planlegges utvinning av litiumholdige mineraler og produksjon av litiumkarbonat. Nordic Mining har undersøkelsesrettigheter i Seilandregionen i Troms og Finnmark der Selskapet har påvist et prospektivt område med sulfidmineralisering. Gjennom datterselskapet Nordic Ocean Resources AS undersøker Nordic Mining muligheter i tilknytning til undersjøiske mineralforekomster.

Aksjene i Nordic Mining er notert på Oslo Axess.

Abonner