Oppdatert investorpresentasjon - januar 2011

Vedlagt følger Nordic Minings oppdaterte investorpresentasjon som har vært benyttet i forberedelser til gjennomført vellykket rettet emisjon (ref. børsmelding tidligere i dag). Presentasjonen vil bli lagt ut på selskapets hjemmeside ( www.nordicmining.com ).

For spørsmål vennligst kontakt finansdirektør Lars K. Grøndahl, telefon 901 60 941.


Oslo, 18. januar 2011
Nordic Mining ASA

 
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner

Dokumenter og linker