Oppdatert investorpresentasjon - januar 2011

Vedlagt følger Nordic Minings oppdaterte investorpresentasjon som har vært benyttet i forberedelser til gjennomført vellykket rettet emisjon (ref. børsmelding tidligere i dag). Presentasjonen vil bli lagt ut på selskapets hjemmeside (www.nordicmining.com).

For spørsmål vennligst kontakt finansdirektør Lars K. Grøndahl, telefon 901 60 941.


Oslo, 18. januar 2011
Nordic Mining ASA

 
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner

Dokumenter og linker