Oppstart av konseptstudie for kvartsforekomsten i Kvinnherad

Studien som forventes å gi indikasjoner på det kommersielle og finansielle potensialet ved eventuell industriell utvikling av forekomsten, skal etter planen være ferdig i første del av november.

Nordic Mining har inngått kontrakt med Dorfner Anzaplan i Hirschau, Tyskland, om gjennomføring av en konseptstudie (“Scoping Study”) for selskapets forekomst med høyren kvarts i Kvinnherad kommune. Etter to testrunder og analyser av kvartsens prosessmessige egenskaper med meget positive resultater, har selskapet valgt å videreføre prosjektet.

Konseptstudien vil være den første multi-faglige studien av forekomsten, og den vil dekke viktige aspekter ved en eventuell utvikling mot industriell produksjon. Dette inkluderer evaluering av markeds-, utvinnings- og prosesseringsscenarioer, samt foreløpige økonomiberegninger for prosjektet.

“Vi håper at studien vil gi oss en klar retning på hvordan vi bør utvikle prosjektet videre,” sier utforskningsleder Mona Schanche. “I tillegg venter vi at studien vil gi indikasjoner på det kommersielle og finansielle potensialet ved eventuell industriell utvikling. Testene som vi har gjennomført så langt, viser at vi kan produsere kvaliteter tilsvarende de beste og høyest betalte produktene i markedet.”

Dorfner Anzaplan er en anerkjent spesialist innen vurdering av strategiske industrimineraler. Analyseselskapet tilbyr rådgivning og tjenester innen økonomisk evaluering og utvikling for et bredt spekter av mineralprosjekter. Dorfner Anzaplan, som har sitt utspring fra et mineralselskap med produkter rettet mot glassindustri, har lang og bred internasjonal erfaring med prosjektstudier for kvarts.

“Det er inspirerende å arbeide med forekomsten i Kvinnherad, som er helt spesiell,” sier administrerende direktør i Dorfner Anzaplan, Dr. Reiner Haus. “Til tross for at kvarts er et av de vanligste mineralene på jorden, så er det svært få forekomster som kvalifiserer som råstoff for høyrene kvartsprodukter. Så langt har forekomsten i Kvinnherad gitt meget gode resultater i testene.”

Konseptstudien skal etter planen være ferdig i første del av november 2012.

Nordic Mining har eksklusive rettigheter til kvartsforekomsten som ligger i Kvinnherad kommune i Hordaland. Forekomsten er foreløpig estimert av NGU til ca. 2,7 millioner tonn kvarts (estimatet er ikke JORC klassifisert). Høyren kvarts i øverste kvalitetsskikt oppnår priser i området 5-8 USD pr. kg.

For spørsmål vennligst kontakt utforskningsleder Mona Schanche på telefon 922 81 253.


Om Nordic Mining

Nordic Mining ASA er et ressursselskap med operativ virksomhet og omfattende, høyverdige metall- og mineralrettigheter nasjonalt og internasjonalt. Selskapets prosjektportefølje holder høy internasjonal klasse og har et betydelig økonomisk potensial. Nordic Mining har rettigheter til avansert EM-teknologi innenfor mineral- og metalleting onshore og offshore. Hoveddelen av selskapets virksomhet er i Norden.

Nordic Mining har produksjonsvirksomhet for anortositt i Gudvangen i Sogn og Fjordane gjennom datterselskapet Gudvangen Stein AS. Videre gjennomfører Nordic Mining omfattende prosjektutvikling i Engebøfjellet i Sogn og Fjordane der Selskapet har rettigheter til en betydelig eklogittforekomst med rutil og granat. Gjennom Keliber Oy i Finland planlegger Nordic Mining utvinning av litiumholdige mineraler og produksjon av litiumkarbonat. Nordic Mining har rettigheter til undersøkelse og drift på en forekomst med høyren kvarts i Kvinnherad kommune i Hordaland. Selskapet har også omfattende undersøkelsesrettigheter i Seiland regionen der det i 2012 har blitt påvist et prospektivt område med sulfidmineraliseringer.

Aksjene i Nordic Mining er notert på Oslo Axess.

Oslo, 27. september 2012
Nordic Mining ASA

Abonner