Oversikt over aksjekapital

Det vises til børsmelding 19. juni 2008 og verdipapirhandellovens § 5-8, 2. ledd. Det ble den 19. juni 2008 gjennomført en rettet emisjon i Nordic Mining ASA hvor det ble utstedt 5.104.000 nye aksjer. Nordic Mining ASAs aksjekapital er etter dette NOK 9.191.730,80 fordelt på 91.917.308 aksjer. Hver aksje har én stemme.
 
Ved spørsmål vennligst kontakt CFO Lars K. Grøndahl på telefon 901 60 941.
 
 
Oslo, 30. juni 2008
Nordic Mining ASA

Abonner