Positive boreresultater for Keliber i nye litiumforekomster

Rapporter fra pågående boreprogram indikerer 10 – 35 meter brede soner med spodumenpegmatitt i det sentrale Syväjärvi-området. Boreprogrammet videreføres med to borerigger, og arbeid med analyse av borkjerner har startet. Oppdatering av ressursestimat i hht. JORC standard ventes i løpet av mai 2013.


Boring i forekomstene i Leviäkangas og Syväjärvi

I oktober 2012 kjøpte Keliber litiumforekomstene i Leviäkangas og Syväjärvi i Kaustinen kommune fra den finske staten. De to forekomstene har tidligere blitt undersøkt av GTK (Finlands geologiske undersøkelser), bl.a. med kjerneboring av ca. 9.400 meter. Informasjon fra supplerende boring i områdene ventes å gi verdifull tilleggsinformasjon i forhold til GTKs undersøkelsesdata som er tilgjengelig for Keliber etter overtagelsen av de to forekomstene.

Keliber startet boring i Leviäkangas i november 2012. Frem til jul 2012 ble det boret 21 hull (1.352 meter). Analyser av borkjerner er gjennomført. Litiuminnholdet i de beste prøvene ligger i området 0,86 – 1,57% Li2O.

Boring i Syväjärvi startet i januar 2013. Det er planlagt å bore minimum 2.000 meter for å supplere den foreliggende informasjonen fra GTKs boreprogram. Pr. 15. Februar er det boret 9 hull (752 meter) i Syväjärvi. Med ett unntak har alle boringene truffet soner med spodumenpegmatitt med tykkelse som varierer fra 3 til 36 meter. Noen av boringene gjennomskjærer to betydelige spodumensoner. Boreprogrammet i området videreføres med to borerigger.

Daglig leder i Keliber, Olle Sirén, uttaler: ”Resultatene så langt i Syväjärvi er oppmuntrende. GTK har lagt et godt informasjonsgrunnlag i Leviäkangas og Syväjärvi, og vår plan for det pågående boreprogrammet er å oppgradere de to forekomstene med ressursestimater og/eller estimat for malmreserve i hht. JORC standard."

Oppdatering av estimater for Leviäkangas og Syväjärvi i hht. JORC standard ventes i løpet av mai 2013.

Bakgrunn

Som følge av egenkapitaløkningen i Keliber med €4 millioner i oktober 2012 er Nordic Minings eierandel i Keliber 38%. Keliber er klassifisert som tilknyttet selskap i Nordic Mining konsernet.


For spørsmål vennligst kontakt Daglig leder Olle Sirén, telefon +358 683 13 669, eller administrerende direktør Ivar S. Fossum, telefon 930 96 850.


Oslo, 18. februar 2013
Nordic Mining ASA
Nærmere om Nordic Mining ASA
(www.nordicmining.com)

Nordic Mining ASA (”Nordic Mining” eller ”Selskapet”) er et ressursselskap med operativ virksomhet og omfattende, høyverdige metall- og mineralrettigheter nasjonalt og internasjonalt. Selskapets prosjektportefølje holder høy internasjonal klasse og har et betydelig økonomisk potensial. Hoveddelen av Selskapets virksomhet er i Norden.

Nordic Mining produserer anortositt i Gudvangen i Sogn og Fjordane gjennom datterselskapet Gudvangen Stein AS. Ved datterselskapet Nordic Rutile AS driver Nordic Mining omfattende prosjektutvikling i Engebøfjellet i Sogn og Fjordane, der Selskapet har rettigheter til en betydelig eklogittforekomst med rutil og granat. Nordic Mining har rettigheter til undersøkelse og drift på en forekomst med høyren kvarts i Kvinnherad kommune i Hordaland, og utvikler denne gjennom datterselskapet Nordic Quartz AS. Gjennom Keliber Oy i Finland planlegger Nordic Mining utvinning av litiumholdige mineraler og produksjon av litiumkarbonat. Nordic Mining har undersøkelsesrettigheter i Seiland-regionen i Troms og Finnmark der Selskapet i 2012 har påvist et prospektivt område med sulfidmineralisering.
Gjennom datterselskapet Nordic Ocean Resources AS undersøker Nordic Mining muligheter i tilknytning til undersjøiske mineralforekomster.

Aksjene i Nordic Mining er notert på Oslo Axess.

Abonner