Positive resultater i utviklingsprosjekt for alumina

Institutt for Energiteknikk (IFE), som er Nordic Minings samarbeidspartner vedrørende fremstilling av alumina basert på anortositt, bekrefter i prosjektrapport pr. august positive resultater og teknisk gjennomførbarhet for utvinning av høyverdig alumina.

Nordic Mining og IFE har videreført utviklingsarbeid for å utvikle en ny prosess for å utvinne alumina basert Nordic Minings anortosittforekomst i Gudvangen. Arbeidet har hovedsaklig vært knyttet til optimalisering av prosessen for utlaking av alumina. Forsøkene har også fokusert på testing av biprodukter og syregjenvinning.

Forsøkene har gitt meget gode resultater med hensyn til utlaking av alumina, og viser en effektiv utlaking på ca. 95% alumina innen få timer. Forsøkene ble gjennomført under moderate betingelser, det vil si ved lav temperatur, atmosfærisk trykk og ved hjelp av moderate syrer.

Et silikaprodukt med en renhet på ca. 75% SiO2 ble produsert som biprodukt fra utlakingsprosessen. Ytterligere optimalisering av utlakings- og vaskeprosesser for silika i prosjektets neste fase vil kunne gi høyere renhet.

Det har blitt testet ulike modifiserte prossløsninger for effektiv gjenvinning av syre, noe som vil redusere driftskostnadene. To prosessløyper har utpekt seg som spesielt lovende, og nye tester vil bli foretatt i prosjektets neste fase.

Innledende forsøk fra fullstendig prosessering har vist at et rent aluminaprodukt kan produseres med en total utvinningsgrad på ca. 40%. Utvinningsgraden forventes å bli vesentlig høyere under optimaliserte betingelser. Dette vil være gjenstand for mer sofistikerte tester i prosjektets neste fase.

Administrerende direktør Ivar S. Fossum sier i en kommentar:

“Testresultatene er meget lovende, og vi har lykkes å lage en prosess der vi kan produsere alumina under moderate og industrielt skalerbare betingelser. Det videre arbeidet vil blant annet fokusere på å sikre effektiv gjenvinning av syre som en integrert del av prosessløsningen. Vi tror at kortreiste mineraler vil få økt betydning i bærekraftige verdikjeder for mineral- og metallproduksjon i fremtiden. Det pågående utviklingsarbeidet har spennende industrielle perspektiver for Norge som har en ledende posisjon i internasjonal aluminiumindustri”.

Fokus i det videre arbeidet vil være å teste ulike syregjenvinningsscenarier, utvikle optimaliserte prosesstrinn for å øke utvinningen av alumina i alle ledd, samt fremstille kommersielle biprodukter fra silika og kalsiumkarbonat. Evaluering av produksjonsøkonomi vil være en integrert del av det videre prosjektarbeidet.

Nordic Mining og IFE mottok i februar 2012 prosjektbevilgning fra Gassnova SF på NOK 4,1 millioner til videreføring av arbeidet. Prosjektet skal etter planen avsluttes høsten 2013. Målsettingen er å dokumentere et teknisk/økonomisk attraktivt prosjekt for industriell fremstilling av alumina.


Nærmere om Nordic Mining ASA

Nordic Mining ASA (”Nordic Mining” eller ”Selskapet”) er et ressursselskap med operativ virksomhet og omfattende, høyverdige metall- og mineralrettigheter nasjonalt og internasjonalt. Selskapets prosjektportefølje holder høy internasjonal klasse og har et betydelig økonomisk potensial. Hoveddelen av Selskapets virksomhet er i Norden.

Nordic Mining produserer anortositt i Gudvangen i Sogn og Fjordane gjennom datterselskapet Gudvangen Stein AS. Ved datterselskapet Nordic Rutile AS driver Nordic Mining omfattende prosjektutvikling i Engebøfjellet i Sogn og Fjordane, der Selskapet har rettigheter til en betydelig eklogittforekomst med rutil og granat. Nordic Mining har rettigheter til undersøkelse og drift på en forekomst med høyren kvarts i Kvinnherad kommune i Hordaland, og utvikler denne gjennom datterselskapet Nordic Quartz AS. Gjennom datterselskapet Keliber Oy i Finland planlegger Nordic Mining utvinning av litiumholdige mineraler og produksjon av litiumkarbonat. Nordic Mining har undersøkelsesrettigheter i Seiland-regionen i Troms og Finnmark der Selskapet i 2012 har påvist et prospektivt område med sulfidmineralisering.

Aksjene i Nordic Mining er notert på Oslo Axess.


For spørsmål vennligst kontakt utforskningsleder Mona Schanche, telefon 922 81 253.


Oslo, 20. september 2012
Nordic Mining ASA

Abonner