Protokoll fra ordinær generalforsamling

Torsdag 16. juni 2011 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA. Samtlige vedtak ble truffet i tråd med styrets forslag i innkallingen.

 

Vedlagt følger protokollen fra generalforsamlingen.

 

For spørsmål vennligst kontakt finansdirektør Lars K. Grøndahl, telefon 901 60 941.

 

 

Oslo, 16. juni 2011
Nordic Mining ASA

 
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner

Dokumenter og linker