Protokoll fra ordinær generalforsamling

Tirsdag 12. juni 2012 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA. Samtlige vedtak ble truffet i tråd med styrets forslag i innkallingen.

Vedlagt følger protokollen fra generalforsamlingen.

For spørsmål vennligst kontakt finansdirektør Lars K. Grøndahl, telefon 901 60 941.


Oslo, 12. juni 2012
Nordic Mining ASA