Protokoll fra ordinær generalforsamling 19. juni 2008

Torsdag 19. juni 2008 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA.
 
Vedlagt følger protokoll fra generalforsamlingen.
 
 
Oslo, 19. juni 2008
Nordic Mining ASA

Abonner

Dokumenter og linker