Rapport pr. 30. september 2009

Vedlagt følger Nordic Minings rapport pr. 30. september 2009.   For spørsmål vennligst kontakt finansdirektør Lars K. Grøndahl, telefon 901 60 941.   Oslo, 6. november 2009 Nordic Mining ASA

Abonner

Dokumenter og linker