Registrering av ny aksjekapital

Det vises til børsmelding 19. juni 2008 med protokoll fra ordinær generalforsamling hvor rettet emisjon mot aksjeeiere i Keliber Oy ble vedtatt.
 
Den nye aksjekapitalen i Nordic Mining ASA på NOK 9.191.730,80 er i dag registrert i Foretaksregisteret.
 
Ved spørsmål, vennligst kontakt CFO Lars K. Grøndahl på telefon 90 16 09 41.
 
 
Oslo, 23. juni 2008
Nordic Mining ASA

Abonner