Registrering av ny aksjekapital

Det vises til børsmelding 30. mai 2008 vedrørende rettet emisjon i Nordic Mining ASA.
 
Den nye aksjekapitalen på NOK 8.681.330,80 er i dag registrert i Foretaksregisteret.
 
Ved spørsmål vennligst kontakt CFO Lars K. Grøndahl på telefon 90 16 09 41.
 
 
Oslo, 9. juni 2008
Nordic Mining ASA

Abonner