Reparasjonsemisjon i Nordic Mining ASA

Etter vedtak i ordinær generalforsamling 19. juni gjennomfører Nordic Mining ASA en reparasjonsemisjon på inntil 13.333.334 aksjer mot (1) de som var aksjonærer den 29. mai 2008 og som ikke fikk delta i emisjonen som ble gjennomført samme dag. 1 aksje pr. 29. mai 2008 gir rett til å tegne 0,8726007632 aksje. Det utstedes tegningsretter som ikke er omsettelige. Overtegning utover tildelte tegningsretter er tillatt.
 
Aksjer som ikke blir tegnet av ovennevnte aksjonærer kan tegnes av (2) de som var aksjonærer i selskapet 15. april 2008 og som ikke fikk anledning til å delta i den rettede emisjonen eller har rett til å tegne seg i henhold til (1) ovenfor.
 
Aksjer som ikke tegnes av de som har rett til å tegne seg i henhold til (1) og (2) ovenfor kan tegnes av allmennheten.
 
Tegningskurs er NOK 1,50 per aksje.
 
Tegningsperioden er fra og med 30. juni 2008 til og med 9. juli 2008 klokken 16.30 (CET).
 
Prospekt og tegningsblankett sendes ut til alle tegningsberettigede aksjonærer i selskapet. Prospektet legges også ut på selskapets hjemmeside, www.nordicmining.com.
 
Ved spørsmål, vennligst kontakt CFO Lars K. Grøndahl på telefon 90 16 09 41
 
Oslo 27. juni 2008
Nordic Mining ASA
 
 

Abonner