Samarbeidsavtale; CO2 og mineraler

Nordic Mining og StatoilHydro har inngått en samarbeidsavtale for å utvikle ny teknologi for å binde CO2 i mineraler.
 
Avtalen omfatter et felles program for å utvikle og teste bruk av CO2 til foredling av ulike mineralforekomster for derved å øke verdien av mineralutvinningen. Sekundært kan dette bidra til å redusere utslipp av CO2 i atmosfæren. Teknologiutviklingen kan føre til nye kommersialiserbare mineralprodukter.
 
StatoilHydro og Nordic Mining skal i felleskap kartlegge muligheter, gjennomføre laboratorietester, samt designe et pilotanlegg som kan gi grunnlag for videre industriell satsning. Selskapene ønsker å utnytte kompetansen hos norske og nordiske kunnskapsmiljøer i utviklingsarbeidet.
 
I første omgang vil man iverksette forsøk med bruk av Nordic Minings anortosittforekomst i Gudvangen i Sogn og Fjordane. Dernest vil selskapene utprøve mulighetene for binding av CO2 i mineralet eklogitt fra forekomsten i Engebøfjellet i samme fylke.
 
"Utviklingen i de siste årene viser at CO2 kan benyttes som et effektivt element i prosessering og foredling av ulike mineraler. Dette gir spennende muligheter for Norge som har rike mineralforekomster og CO2 tilgjengelig for prosessering," sier Ivar S. Fossum, administrerende direktør i Nordic Mining. 
 
"Avtalen er en del av vårt fokus og initiativ knyttet til nye alternativer for binding av CO2 fra energiproduksjon. I dette prosjektet har vi som mål å omgjøre CO2 fra avfall til kommersielt produkt," sier Brage W. Johansen, StatoilHydro New Energy.
 
For spørsmål, vennligst kontakt administrerende direktør Ivar S. Fossum, Nordic Mining, telefon 930 96 850, eller informasjonssjef ny energi Øistein Johannessen, StatoilHydro New Energy, telefon 970 79 693.
 
 
Oslo, 1. september 2008
Nordic Mining ASA

Abonner