Scoping studie for Engebø-prosjektet

Nordic Mining har engasjert konsulentene Adam Wheeler og Bob Dowdell for å gjøre en innledende mulighetsstudie (Scoping Study) for Engebø-prosjektet. Studien skal gi en uavhengig beskrivelse og vurdering av viktige forutsetninger og økonomisk potensial for prosjektet. Foruten geologiske og produksjonstekniske forutsetninger vil studien gi en foreløpig vurdering av investeringsramme, produksjonskostnader og inntektsmuligheter for hovedproduktene for Engebø-prosjektet, dvs. rutilkonsentrat (TiO2) og granat. Studien skal være ferdig før årsskiftet.
 
Wheeler/Dowdell har tidligere gjort planleggingsstudier på oppdrag for ulike gruveselskaper i forbindelse med prosjekter bl.a. i Argentina, Chile, Peru, Kazakstan og Sverige. Adam Wheeler er sertifisert som "competent person" og forestår uavhengige ressurs- og reserveberegninger av mineralforekomster. Wheeler har tidligere vært engasjert av Nordic Mining som "competent person" i forbindelse med vurdering og klassifisering av mineralressursene i Engebøfjellet.
 
For spørsmål vennligst kontakt administrerende direktør Ivar S. Fossum, telefon 22 94 77 90.
 
 
Oslo, 4. november 2008
Nordic Mining ASA

Abonner