Siste handelsdag for tegningsretter i den pågående fortrinnsrettsemisjonen

IKKE FOR DISTRIBUSJON, PUBLISERING, VERKEN HELT ELLER DELVIS, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I USA, AUSTRALIA, CANADA ELLER JAPAN

Omsetningsperioden for tegningsretter (ticker ”NOM T”) i den pågående fortrinnsrettsemisjonen i Nordic Mining ASA (ticker ”NOM”) avsluttes kl. 16.30 i dag, 22. august 2013.

Tegningsretter som ikke er solgt før 22. august 2013 kl. 16.30, eller som ikke benyttes til å tegne nye aksjer før utgangen av tegningsperioden, vil bli slettet og derved miste sin verdi. Tegningsperioden i fortrinnsrettsemisjonen fortsetter frem til tirsdag 27. august 2013 kl. 16.30. 

Innehavere av tegningsretter, enten tildelte eller ervervede, må for å kunne tegne seg for nye aksjer, returnere korrekt utfylt og signert tegningsblankett til følgende adresse: 

Swedbank First Securities
P.O. Box 1441 Vika
0115 Oslo
Fax: 23 23 80 11

Norskregistrerte aksjonærer kan foreta tegning av nye aksjer elektronisk via link fra www.nordicmining.com og www.swedbank.no , eller sende inn tegningsblankett pr. fax. Se prospektet datert 8. august 2013 for nærmere informasjon. 

Swedbank First Securities er selskapets rådgiver i forbindelse med fortrinnsrettsemisjonen. 

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt finansdirektør CFO Lars K. Grøndahl, telefon 901 60 941, eller email: lars.grondahl@nordicmining.com .


Oslo, 22. august 2012
Nordic Mining ASANordic Mining ASA ( www.nordicmining.com )

Nordic Mining ASA ("Nordic Mining" eller "Selskapet") er et ressursselskap med fokus på høyverdige metall- og mineraler nasjonalt og internasjonalt. Selskapets prosjektportefølje holder høy internasjonal klasse og har et betydelig økonomisk potensial. Hoveddelen av Selskapets
virksomhet er i Norden.

Gjennom datterselskapet Nordic Rutile AS driver Nordic Mining omfattende prosjektutvikling i Engebøfjellet i Sogn og Fjordane, der Selskapet har rettigheter til en betydelig eklogittforekomst med rutil og granat. Nordic Mining har rettigheter til undersøkelse og drift på en forekomst med høyren kvarts i Kvinnherad kommune i Hordaland, og utvikler denne gjennom datterselskapet Nordic Quartz AS. Gjennom det deleide selskapet Keliber Oy i Finland planlegger Nordic Mining utvinning av litiumholdige mineraler og produksjon av litiumkarbonat. Nordic Mining har undersøkelsesrettigheter i Seilandregionen i Troms og Finnmark der Selskapet i 2012 har påvist et prospektivt område med sulfidmineralisering. Gjennom datterselskapet Nordic Ocean Resources AS undersøker Nordic Mining muligheter i tilknytning til undersjøiske mineralforekomster.

Aksjene i Nordic Mining er notert på Oslo Axess.

Abonner