Terminering av avtale om likviditetsgaranti

Nordic Mining har i dag sagt opp avtalen med Orion Securities om likviditetsgaranti for selskapets aksjer på Oslo Axess. Oppsigelsen vil være effektiv fra 23. november 2008.
 
For ytterligere informasjon vennligst kontakt finansdirektør Lars K. Grøndahl, telefon 901 60 941.
 
 
Oslo, 23. september 2008
Nordic Mining ASA

Abonner