Tilleggsinformasjon fra Miljødirektoratet i tilknytning til Engebøprosjektet

Det vises til børsmeldinger 4. og 13. november 2014 vedrørende høringsuttalelse fra Miljødirektoratet i tilknytning til Nordic Minings tilleggsundersøkelser for Engebøprosjektet.

Miljødirektoratet har i dag publisert tilleggsinformasjon vedrørende spørsmål fra Klima- og Miljødepartementet i tilknytning til den pågående beslutningsprosessen for reguleringsplan for Engebøprosjektet. Det vises til www.miljodirektoratet.no for nærmere informasjon.

Nordic Minings foreløpige vurdering er at Miljødirektoratets tilleggsinformasjon er mer nyansert og mindre konkluderende når det gjelder mulige miljømessige virkninger. Usikkerheter som beskrives synes i betydelig grad å være av generell karakter. Miljødirektoratet understreker på nytt at alle forhold i tilknytning til Engebøprosjektet, herunder bl.a. industrielle, lokale og andre samfunnsmessige forhold, skal vurderes av Kommunal- og Moderniseringsdepartementet i beslutningsprosessen for reguleringsplanen. Nordic Mining vil gjennomgå tilleggsinformasjon fra Miljødirektoratet og gi eventuelle kommentarer til de berørte departementene.

For ytterligere informasjon vennligst kontakt administrerende direktør Ivar S. Fossum, telefon 93096850.


Oslo, 20. november 2014
Nordic Mining ASANordic Mining ASA (www.nordicmining.com)

Nordic Mining ASA ("Nordic Mining" eller "Selskapet") er et ressursselskap med fokus på høyverdige metall- og mineraler nasjonalt og internasjonalt. Selskapets prosjektportefølje holder høy internasjonal klasse og har et betydelig økonomisk potensial. Hoveddelen av Selskapets virksomhet er i Norden.

Gjennom datterselskapet Nordic Rutile AS driver Nordic Mining omfattende prosjektutvikling i Engebøfjellet i Sogn og Fjordane, der Selskapet har rettigheter til en betydelig eklogittforekomst med rutil og granat. Nordic Mining har rettigheter til undersøkelse og drift på en forekomst med høyren kvarts i Kvinnherad kommune i Hordaland, og utvikler denne gjennom datterselskapet Nordic Quartz AS. Gjennom det deleide selskapet Keliber Oy i Finland planlegges utvinning av litiumholdige mineraler og produksjon av litiumkarbonat. Nordic Mining har undersøkelsesrettigheter i Seilandregionen i Troms og Finnmark der Selskapet har påvist et prospektivt område med sulfidmineralisering. Gjennom datterselskapet Nordic Ocean Resources AS undersøker Nordic Mining muligheter i tilknytning til undersjøiske mineralforekomster.

Aksjene i Nordic Mining er notert på Oslo Axess.

Abonner