Vellykket gjennomføring av reparasjonsemisjon

Det vises til børsmelding 21. januar 2011 og prospekt datert samme dato ("Prospektet") vedrørende reparasjonsemisjon på inntil 7.500.000 aksjer i Nordic Mining ASA til en tegningskurs på NOK 1,45 pr. aksje.

Tegningsfristen i reparasjonsemisjonen ble avsluttet mandag 14. februar 2011 klokken 17.30, og reparasjonsemisjonen ble betydelig overtegnet. Som et resultat av dette vil Nordic Mining allokere og utstede 7.500.000 nye aksjer til tegningskurs NOK 1,45 per aksje, som gir et brutto emisjonsbeløp på NOK 10.875.000.

"Vi er meget glade for den solide aksjonærinteressen og at reparasjonsemisjonen ble betydelig overtegnet," sier Lars K. Grøndahl, finansdirektør i Nordic Mining. "Dette styrker vår finansielle stilling og gir verdifull fleksibilitet i utviklingen fremover for våre viktige prosjekter."

Alle som har blitt tildelt aksjer i reparasjonsemisjonen vil motta et brev som bekrefter antall aksjer de har blitt tildelt og den tilhørende summen som skal betales. Brevet vil bli distribuert snarlig.

Belastning av tegnerens bankkonto forventes å skje 18. februar 2011, og levering av aksjene er forventet å finne sted rundt 25. februar 2011. Etter registrering av de nye aksjene vil det totale antall aksjer øke med 7.500.000 fra 137.970.091 til 145.470.091 aksjer, hver pålydende NOK 0,10 pr. aksje. Selskapets nye aksjekapital vil være NOK 14.547.009,10.

Den første dagen med handel av aksjene utstedt i reparasjonsemisjonen er forventet å være rundt 25. februar 2011.

Reparasjonsemisjonen er tilrettelagt av Carnegie ASA.

Ved spørsmål vennligst kontakt finansdirektør Lars K. Grøndahl på telefon 901 60 941.

 

Oslo 15. februar 2011
Nordic Mining ASA

 
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner