95.269 transaksjoner via Internettmeglerne i november

95.269 transaksjoner via Internettmeglerne i november. Handelen hos de fire aktørene som driver med ren Internetthandel på det norske markedet, Nordnet, NetFonds, Stocknet og Skandiabanken, endte på 95.269 transaksjoner i november, mot 108.000 transaksjoner i oktober. Internettmeglerne stod for 22,11% av antall transaksjoner på Oslo Børs, mot 21,44% i oktober måned. Internettmeglernes handelsvolum endte på 4,49 mrd. i november, tilsvarende en andel på 4,57%. Se vedlagte tabeller for ytterligere informasjon om markedsandeler. - Det totale antallet transaksjoner på børsen synker i november, og Internettmeglerene øker sin markedsandel i forhold til oktober, sier Salgs- og Markedssjef Lars Thorstensen i Nordnet Norge. - Nordnet har det klart største bidraget til økningen i Internettmeglerenes markedsandel, og vi har en kraftig vekst i markedsandel fra oktober til november, fortsetter Lars Thorstensen. Flest transaksjoner i Ementor Ementor er mest omsatt av enkeltaksjene, med 6051 transaksjoner. De fem mest populære aksjene i november blant privatinvestorer var Ementor, Jinhui Shipping, Medi-Cult, Petroleum Geo-Services og Aker Kværner. Frontline har høyest volum av aksjene som er omsatt via Internettmeglerne. Se vedlagte tabeller for oversikt over de 10 mest populære aksjene omsatt via Internett i november. Kilde: Nordnet, Oslo Børs. For mer informasjon og ytterligere tallmateriale, kontakt: Lars Thorstensen, Salgs- og Markedssjef, Nordnet Norge, Telefon: 23209094 Mobil: 92821704 E-post: lars.thorstensen@nordnet.no Nordnet Securities Bank AB er datterselskap til Nordnet AB (publ), notert på Stockholmsbørsens O-liste. Nordnet er Nordens største Internettmegler. Nordnet består av Nordnet Sverige (www.nordnet.se), Nordnet Norge (www.nordnet.no), Nordnet Danmark (www.nordnet.dk) og Eurotrade Securities S.A. i Luxembourg (www.eurotrade.lu). Vedlegg 1: Markedsandeler for Internettmeglerne Kilde: Oslo Børs offisielle meglerstatistikk. Antall transaksjoner Oslo Børs Snitt/ Snitt/ Snitt/ Snitt/ Snitt/ mnd mnd mnd mnd mnd Q3-2002 Q4-2002 Q1-2003 Q2-2003 Q3-2003 Nov 2003 Nordnet 2 468 4 924 6 726 10 114 16 544 24 389 Stocknet 18 683 27 860 19 219 27 327 40 246 34 653 Netfonds 20 453 28 490 20 561 25 319 33 674 28 917 Skandiabanken 3 850 5 247 3 801 4 996 8 492 7 310 Markedsandel antall transaksjoner Oslo Børs Snitt/ Snitt/ Snitt/ Snitt/ Snitt/ mnd mnd Mnd Mnd Mnd Q3-2002 Q4-2002 Q1-2003 Q2-2003 Q3-2003 Nov 2003 Nordnet 0,82 % 1,35 % 2,17 % 2,83% 3,76% 5,66% Stocknet 6,20 % 7,62 % 6,20 % 7,65% 9,15% 8,04% Netfonds 6,79 % 7,79 % 6,63 % 7,09% 7,65% 6,71% Skandiabanken 1,28 % 1,43 % 1,23 % 1,40% 1,93% 1,70% Markedsandel målt i antall transaksjoner per måned Oslo Børs Mar-03 Apr-03 Mai- Jun- Jul- Aug- Sep-03 Okt- Nov-03 03 03 03 03 03 Nordnet 2,24% 2,36% 2,72% 3,29% 3,13% 3,77% 4,15% 4,52% 5,66% Stocknet 5,50% 7,26% 7,87% 7,75% 8,81% 9,20% 9,32% 8,16% 8,04% Netfonds 6,02% 6,98% 7,40% 6,90% 7,15% 7,94% 7,75% 7,13% 6,71% Skandiabanken 1,11% 1,42% 1,41% 1,38% 1,77% 2,02% 1,96% 1,63% 1,70% Markedsandel av omsatt volum per måned Oslo Børs Mar-03 Apr-03 Mai- Jun- Jul- Aug- Sep- Okt- Nov- 03 03 03 03 03 03 03 Nordnet 0,78% 0,52% 0,63% 0,50% 0,53% 0,83% 0,84% 0,88% 1,18% Stocknet 1,11% 1,19% 1,62% 1,44% 1,33% 2,08% 2,09% 1,62% 1,70% Netfonds 1,23% 1,24% 1,47% 1,04% 1,13% 1,81% 1,66% 1,56% 1,50% Skandiabanken 0,13% 0,14% 0,16% 0,13% 0,16% 0,24% 0,23% 0,20% 0,19% Vedlegg 2: De mest populære aksjene på Oslo Børs via Internettmeglerne i november måned. Kilde: Oslo Børs og Nordnet. Antall transaksjoner november Omsatt volum november 1 Ementor 6051 1 Frontline 364 031 944 2 Jinhui Shipping 4816 2 Telenor 314 624 217 3 Medi-Cult 4473 3 Ementor 245 912 198 4 Petr. Geo-Ser. 4348 4 Jinhui Shipping 227 691 350 5 Aker Kværner 3714 5 Tomra 226 120 989 6 Tomra 3518 6 Aker Kværner 221 418 451 7 Telenor 3419 7 Tandberg 211 247 169 8 Pan Fish 2890 8 Storebrand 210 494 946 9 Frontline 2690 9 Medi-Cult 171 907 729 10 Tandberg 2392 10 Petr. Geo-Ser. 170 946 570 ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/02/20031202BIT00330/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/02/20031202BIT00330/wkr0002.pdf

Om oss

Nordnet er en digital bank for sparing og investeringer som opererer i Norge, Sverige, Finland og Danmark. Med brukervennlighet, tilgjengelighet, et bredt tilbud og lave priser, gir vi kundene våre muligheten til å nå sine ambisjoner som sparere.

Abonner

Dokumenter og linker