Ekstrem aktivitet blant privatpersoner på Oslo Børs i august

Handelen hos de tre aktørene som driver med ren Internetthandel på det norske markedet, Nordnet, NetFonds og Skandiabanken endte på 267.665 transaksjoner i august, mot 167.054 i juli. Dette tilsvarer en økning på 60%. Internettmeglerne stod for 24,03% av antall transaksjoner på Oslo Børs i august, mot 20,98% i juli. Internettmeglernes handelsvolum endte på 22,7 mrd. i august, tilsvarende en markedsandel på 8,16%. Tilsvarende tall i juli var 12,5mrd. Sammenlignet med august i fjor er økningen i antall transaksjoner hele 229%. ”Oppgangen på Oslo Børs bidrar til ekstrem aktivitet blant privatpersoner, og vi merker stor pågang fra tidligere aktive kunder og nye kunder. Handelen er drevet av en rekke nyheter, rykter og positiv stemning rundt Oslo Børs”, sier daglig leder Lars Thorstensen i Nordnet Norge. Nordnet er største megler på Oslo Børs målt i antall transaksjoner med en markedsandel på 14,63% i august. DNO mest populær i august DNO var mest populær blant enkeltaksjene, med hele 21.417 transaksjoner i august. De ti mest populære aksjene i august blant privatinvestorer var DNO, CanArgo, Petrolia Drilling, Int. Gold Exploration, Global Geo Services, Tomra, Pan Fish, Ignis, Jinhui og Crew. Se vedlagte tabeller for oversikt over antall transaksjoner i de mest populære aksjene omsatt via Internett i august. Kilde: Nordnet, Oslo Børs. For ytterligere informasjon, kontakt: Lars Thorstensen, Daglig leder Nordnet Norge, +47 23333009, +47 92821704, lars.thorstensen@nordnet.no Vedlegg 1: Markedsandeler for Internettmeglerne Kilde: Oslo Børs offisielle meglerstatistikk. Antall transaksjoner Oslo Børs Snitt/ Snitt/ mnd Mnd Snitt/Mnd Snitt/Mnd Snitt/Mnd Q2-2004 Q3-2004 Q4-2004 Q1-2005 Q2-2005 Aug 05 Nordnet 25 023 28 752 * 90 465 105 348 104 546 162 963 Stocknet 33 937 26 872 Netfonds 25 050 25 632 42 613 48 784 48 142 76 125 Skandiabanken 5 367 8 801 11 423 14 952 15 109 28 577 Markedsandel antall transaksjoner Oslo Børs Snitt/ Snitt/ Mnd Mnd Snitt/Mnd Snitt/Mnd Snitt/Mnd Q2-2004 Q3-2004 Q4-2004 Q1-2005 Q2-2005 Aug 05 Nordnet 5,80% 6,32% * 14,00% 14,54% 13,73% 14,63% Stocknet 7,86% 5,91% Netfonds 5,80% 5,64% 6,59% 6,73% 6,32% 6,83% Skandiabanken 1,19% 1,93% 1,77% 2,06% 1,98% 2,57% * Nordnet overtok Stocknet 1. oktober, og tallet er summen av Nordnet og Stocknet i oktober. Markedsandel målt i antall transaksjoner per måned Oslo Børs Des-04 Jan-05 Feb-05 Mar-05 Apr-05 Mai-05 Jun-05 Jul-05 Aug-05 Nordnet 15,20% 14,76% 14,49% 14,38% 14,51% 11,62% 13,85% 12,60% 14,63% Netfonds 7,00% 6,63% 6,71% 6,86% 6,64% 5,32% 6,44% 5,99% 6,83% Skandiabanken 1,95% 1,93% 2,19% 2,07% 1,98% 1,46% 2,26% 2,39% 2,57% Markedsandel av omsatt volum per måned Oslo Børs Des-04 Jan-05 Feb-05 Mar-05 Apr-05 Mai-05 Jun-05 Jul-05 Aug-05 Nordnet 3,89% 4,39% 3,27% 3,80% 4,24% 3,65% 4,21% 3,59% 5,29% Netfonds 1,64% 1,72% 1,35% 1,69% 1,74% 1,63% 2,02% 1,83% 2,40% Skandiabanken 0,27% 0,27% 0,23% 0,23% 0,28% 0,20% 0,37% 0,38% 0,47% Vedlegg 2: De mest populære aksjene på Oslo Børs via Internettmeglerne Kilde: Oslo Børs og Nordnet. Antall transaksjoner august 1 DNO 21 417 2 CanArgo 17 174 3 Petrolia Drilling 10 812 4 Int. Gold Exploration 9 862 5 Global Geo Services 8 723 6 Tomra 8 715 7 Pan Fish 8 331 8 Ignis 8 055 9 Jinhui 7 970 10 Crew 7 957

Om oss

Nordnet er en nordisk bank for investeringer og sparing, som gir kundene kontroll over pengene sine. Vi er 350 ansatte i Norge, Sverige, Danmark og Finland som jobber sammen for at Nordnet skal bli førstevalget for sparing og investeringer i Norden.

Abonner

Dokumenter og linker