Fondshandel hos Nordnet i februar: Høyrentefond mest populært

Nordnets norske kunder nettotegnet fond for 87 millioner av i februar. Dette er på samme nivå som i januar, men innebærer en oppgang på hele 176 prosent i forhold til samme måned i fjor. Av total nettotegning gikk 65 prosent i rentefond eller kombinasjonsfond og kun 35 prosent ble plassert i rene aksjefond.

- Vi ser en god strøm av kapital inn i fond, og en betydelig økning i forhold til fjoråret, sier Karl Oscar Strøm, Spare- og Investeringsøkonom i Nordnet. Andelen av rentefond i forhold til aksjefond er høyere enn vi har sett de senere måneder, men kan bety at mange nå synes aksjemarkedet har steget mye. Vi ser det samme i statistikken for enkeltaksjer, der de siste måneder har vist betydelige nettosalg, sier Strøm.

På listen over mest kjøpte fond finner vi flere høyrentefond av typen som investerer i selskapsobligasjoner. Blant aksjefondene er sektorfond innenfor bioteknologi mest populært, med hele 3 fond på topplisten. Salgssiden domineres av tradisjonelle rentefond med lav risiko og lang rentebinding, mens det innen aksjefond ikke er noen klar tendens.

- Vi opplever stor interesse for høyrentefond som investerer i obligasjoner utstedt av ulike selskaper og statistikken viser tydelig at rentepenger flyttes fra tradisjonelle obligasjonsfond til denne type fond. Høyrentefondene er blant de få mulighetene man har til å kunne oppnå en vesentlig høyere avkastning enn bankrenten i dagens situasjon. Mange ser dette og opplever risikoen i fondene som begrenset, sier Strøm.

- Av aksjefondene er den klareste tendensen at sektorfond innen Biotech er mest populært, og disse topper også avkastningshistorikken siste år. Ellers ser vi at Delphi-fondene stadig figurerer på topplisten etter mange år med jevnt god avkastning, avslutter Karl Oscar Strøm.

Mest kjøpte fond Mest solgte fond
 1. Storebrand Rente +
 2. Franklin Biotech Discovery
 3. DNB Global Indeks
 4. Holberg Kreditt
 5. Delphi Europe
 6. DNB Norge Indeks
 7. SEB Concept Biotechnology
 8. JP Morgan Global Healthcare
 9. Delphi Nordic
 10. UBS Equity Fund - Biotech
 1. Alfred Berg Lang Obligasjon
 2. KLP Obligasjon Global
 3. DNB Finans
 4. Franklin Mutual European Fund
 5. DNB Norden
 6. KLP Rentefond
 7. KLP Aksje Verden Indeks
 8. Tundra Pakistanfond
 9. Franklin Global SMB Growth
 10. DNB SMB

For mer informasjon, kontakt: Karl Oscar Strøm, Spare- og investeringsøkonom, 922 19 068
|karl.oscar.strom@nordnet.no | Twitter: @KarlNordnet

Nordnet is a Nordic online bank with about 496,700 accounts in Sweden, Norway, Denmark and Finland. We provide services that simplifies savings and loans. With a modern and smart approach, we focus on active savers. The holding company, Nordnet AB (plc), is listed on NASDAQ OMX Stockholm. Visit us at www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk and www.nordnet.fi.

Tags:

Om oss

Nordnet er en nordisk bank for investeringer og sparing, som gir kundene kontroll over pengene sine. Vi er 350 ansatte i Norge, Sverige, Danmark og Finland som jobber sammen for at Nordnet skal bli førstevalget for sparing og investeringer i Norden.