Fondssparerne går for renteplasseringer med høy risiko

Fondssparerne søker potensial og avkastning både på sine rente- og aksjeinvesteringer, viser fondsstatistikk fra Nordnet for november.

  - Nettotegningen i aksjefond er fortsatt høy i november, men noe lavere sammenlignet med oktober. Økt frykt og nervøsitet for gjeldskrise i Europa har bidratt til at flere har valgt å plassere penger i rentemarkedet og da spesielt i obligasjonsfond. Det ble kjøpt tre ganger så mye rentefond i november som i oktober, forteller Anders Skar, daglig leder i Nordnet Bank. 

Nordnets fondskunder nettokjøpte aksjefond for 24 millioner kroner og rentefond for 14 millioner kroner i november. På listen over de mest kjøpte fondene finner vi tre aksjefond, ett kombinasjonsfond og seks rentefond. Listen over de ti mest solgte fondene består av sju aksjefond og tre rentefond. Til tross for rentefondsdominans i november, så var Handelsbanken Latin Amerika det mest populære fondet i november. 

- Det er ikke akkurat risikofrie renteplasseringer fondssparerne har valgt i november. Fondssparerne jakter avkastning på sine renteplasseringer og da først og fremst via såkalte high-yield obligasjonsfond. Dette er fond som låner ut penger til selskaper med noe dårligere betjeningsevne. Disse obligasjonsfondene har så langt i år levert opp mot 15 % avkastning og er således ikke akkurat risikofrie.  Trenden i november er ganske tydelig, det er først og fremst obligasjonsfond med høy risiko eller aksjefond med fokus på emerging markets som har vært populære. Handelsbanken Latin Amerika har gått som ei kule de siste seks månedene, og topper også listen over de mest kjøpte, sier Anders Skar daglig leder i Nordnet Bank.

 

De 10 mest kjøpte fondene i november:
 1. Handelsbanken Latin Amerika
 2. Storebrand Rente +
 3. HSBC GIF European High Yield Bond A
 4. HQ Obligasjonsfond
 5. Fidelity Indonesia Fund
 6. Sparinvest Invest. grade Value Bonds
 7. MS Emerging Markets Domestic Debt
 8. Warren Wicklund Utbytte
 9. Delphi Verden
 10. Sparinvest High Yield Value Bonds
De 10 mest solgte fondene i november:
 1. Holberg Norden
 2. Holberg Norge
 3. Templeton Global High Yield A Acc
 4. Skagen Høyrente
 5. JPM Emerging Markets Equity Fund
 6. JPM India Fund
 7. Handelsbanken Russland
 8. HQ Likviditetsfond
 9. East Capital Tyrkia
 10. JPM Greater China

 Holberg Fondene topper listen over de mest solgte fondene i november med Holberg Norden og Norge.

 - Det er mange kunder som ikke har vært helt fornøyd med avkastningen Holberg har levert i år. En del har nok solgt og heller valgt en annen forvalter, sier Anders Skar. 

Statistikken som presenteres baseres på Nordnets 50.000 kunder i Norge i november måned.

Kilde: Nordnet |For ytterligere informasjon, kontakt: Anders Skar, Daglig leder Nordnet Norge, +47 233 330 16 / +47 959 222 77 - anders.skar@nordnet.no.

Nordnet provides services that simplify savings, investments and loans to private investors in the Nordic region. We focus on active savings with a modern and smart approach. The holding company, Nordnet AB (plc), is listed on NASDAQ OMX Stockholm. Nordnet is the leading broker in the Nordic region with about 346,000 accounts in Sweden, Norway, Denmark, Finland, Germany and Luxembourg. Visit us at www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk, www.nordnet.fi, www.nordnet.de and www.nordnet.lu.

Tags:

Om oss

Nordnet er en nordisk bank for investeringer og sparing, som gir kundene kontroll over pengene sine. Vi er 350 ansatte i Norge, Sverige, Danmark og Finland som jobber sammen for at Nordnet skal bli førstevalget for sparing og investeringer i Norden.

Abonner

Dokumenter og linker