Kraftig økning i handel blant privatinvestorene i april

Kraftig økning i handel blant privatinvestorene i april Handelen hos de fire aktørene som driver med ren Internetthandel på det norske markedet, Nordnet, NetFonds, Stocknet og Skandiabanken, økte med 21% fra mars måned. Internettmeglerene stod for 18,02% av antall transaksjoner på Oslo Børs i april måned, som tilsvarer omtrent 54.800 transaksjoner. Internettmeglerenes handelsvolum økte fra omtrent 2,08 mrd. til 2,42 mrd. Se vedlagte tabeller for ytterligere informasjon om markedsandeler. Pan Fish den mest populære aksjen Pan Fish er klart mest omsatt av enkeltaksjene, med omtrent 7400 transaksjoner. De fem mest populære aksjene i april blant privatinvestorer var Pan Fish, Kværner, Tandberg, Tomra og Opticom. Se vedlagte tabeller for oversikt over de 10 mest populære aksjene omsatt via Internett i april. - Interessen blant privatpersoner er økende, og vi ser samme tendens hos våre kunder i Sverige og Danmark, sier Lars Thorstensen, Salgs- og Markedssjef i Nordnet Norge. - Det positive markedsklimaet fører til økt handel også blant private investorer, fortsetter Lars Thorstensen. Kilder: Nordnet, Oslo Børs. For mer informasjon og ytterligere tallmateriale, kontakt: Lars Thorstensen, Salgs- og Markedssjef, Nordnet Norge, Telefon: 23209094 Mobil: 92821704 E-post: lars.thorstensen@nordnet.no Nordnet Norge er filial av Nordnet Securities Bank AB, datterselskap til Nordnet AB (publ), notert på Stockholmsbørsens O-liste. Nordnet er Nordens største Internettmegler. Nordnet består av Nordnet Sverige (www.nordnet.se), Nordnet Norge (www.nordnet.no), Nordnet Danmark (www.nordnet.dk) og Eurotrade Securities S.A. i Luxembourg (www.eurotrade.lu). Vedlegg 1: Markedsandeler for Internettmeglerene Kilde: Oslo Børs offisielle meglerstatistikk. Antall transaksjoner Oslo Børs Snitt/mnd Snitt/mnd Snitt/mnd Q3-2002 Q4-2002 Q1-2003 Apr 2003 Nordnet 2 468 4 924 6 726 7 181 Stocknet 18 683 27 860 19 219 22 078 Netfonds 20 453 28 490 20 561 21 226 Skandiabanken 3 850 5 247 3 801 3 044 Markedsandel antall transaksjoner Oslo Børs Snitt/mnd Snitt/mnd Snitt/M nd Q3-2002 Q4-2002 Q1-2003 Apr 2003 Nordnet 0,82 % 1,35 % 2,17 % 2,36 % Stocknet 6,20 % 7,62 % 6,20 % 7,26 % Netfonds 6,79 % 7,79 % 6,63 % 6,98 % Skandiabanken 1,28 % 1,43 % 1,23 % 1,42 % Markedsandel målt i antall transaksjoner per måned Oslo Børs Aug-02 Sep- Okt- Nov- Des-02 Jan-03 Feb- Mar-03 Apr-03 02 02 02 03 Nordnet 0,89 % 0,98 1,06 1,44 1,57 % 2,05 % 2,26 2,24 % 2,36 % % % % % Stocknet 6,67 % 5,64 6,89 7,68 8,38 % 6,94 % 5,99 5,50 % 7,26 % % % % % Netfonds 6,95 % 6,02 7,20 8,06 8,21 % 7,33 % 6,39 6,02 % 6,98 % % % % % Skandiaba 1,32 % 1,33 1,34 1,43 1,54 % 1,40 % 1,13 1,11 % 1,42 % nken % % % % Markedsandel av omsatt volum per måned Oslo Børs Aug-02 Sep-02 Okt- Nov- Des- Jan- Feb-03 Mar-03 Apr-03 02 02 02 03 Nordnet 0,10 % 0,15 % 0,21 0,32 0,38 0,61 0,52 % 0,78 % 0,52 % % % % % Stocknet 0,97 % 0,74 % 1,17 1,47 1,48 1,44 0,95 % 1,11 % 1,19 % % % % % Netfonds 1,19 % 1,01 % 1,41 1,71 1,68 1,49 1,04 % 1,23 % 1,24 % % % % % Skandiaban 0,13 % 0,12 % 0,15 0,18 0,19 0,19 0,11 % 0,13 % 0,14 % ken % % % % Vedlegg 2: De mest populære aksjene på Oslo Børs via Internettmeglerene i april måned. Kilde: Oslo Børs og Nordnet. Antall transaksjoner april Omsatt volum april 1 Pan Fish 7376 1 Tandberg 243 802 502 2 Kværner 4340 Tomra 214 542 851 3 Tandberg 3979 3 Frontline 204 698 832 4 Tomra 3904 4 Norsk 178 299 896 Hydro 5 Opticom 3819 5 Opticom 167 303 367 6 Merkantildata 2710 6 DnB 158 320 007 7 Frontline 1873 7 Kværner 153 111 778 8 Crew Dev. 1570 8 Pan Fish 138 413 051 9 Nera 1357 9 Merkantil 93 104 514 data 10 Birdstep 1232 10 Telenor 74 029 207 ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/07/20030506BIT01230/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/07/20030506BIT01230/wkr0002.pdf

Om oss

Nordnet er en nordisk bank for investeringer og sparing, som gir kundene kontroll over pengene sine. Vi er 350 ansatte i Norge, Sverige, Danmark og Finland som jobber sammen for at Nordnet skal bli førstevalget for sparing og investeringer i Norden.

Abonner

Dokumenter og linker