Nordnet lanserer online handel med OBX-futures

Nordnet lanserer som første aktør i Norge online handel med OBX-futures. Ved å tilby OBX-futures kompletteres Nordnets derivattilbud i Norge. Investorer kan allerede i dag online kjøpe og utstede opsjoner hos Nordnet.

”Dette produktet har lenge vært etterspurt av våre kunder, og vi har nå et komplett derivattilbud i Norge. OBX-futuren åpner for en eksponering mot Oslo Børs som for mange kunder gjør det enklere å spre risiko, samt binde opp mindre kapital”, sier daglig leder Lars Thorstensen i Nordnet Norge. Etter Nordnets lansering av handel med OBX-futures så har norske investorer nå tilgang til futures både på Oslo Børs (OBX), Stockholmsbørsen (OMXS30) og Københavns Fondsbørs (KFX) fra samme handelstjeneste. Handel med OBX-futures hos Nordnet koster fra 20 til 30 kroner per kontrakt, i tillegg til clearingavgifter. ”Det er positivt at Nordnet på denne måten bidrar til å gjøre derivatmarkedet ennå mer tilgjengelig for investorene” sier Tor Arne Olsen, pressetalsmann på Oslo Børs. Om OBX-futures En futurekontrakt er en avtale mellom to parter om å kjøpe eller selge et underliggende verdipapir til en bestemt pris på et bestemt tidspunkt i fremtiden. På Oslo Børs tilbys futureshandel på OBX-indeksen. OBX-indeksen består av de 25 mest likvide aksjene på Oslo Børs. OBX-futures handles i kontrakter, hvor 1 kontrakt tilsvarer 100 enheter av underliggende verdipapir. Dersom OBX-indeksen har en verdi på 1000 poeng, vil man ved å kjøpe én kontrakt få en bred eksponering i det norske aksjemarkedet tilsvarende 100.000 norske kroner.

Om oss

Nordnet er en nordisk bank for investeringer og sparing, som gir kundene kontroll over pengene sine. Vi er 350 ansatte i Norge, Sverige, Danmark og Finland som jobber sammen for at Nordnet skal bli førstevalget for sparing og investeringer i Norden.

Abonner

Dokumenter og linker