Nordnet øker sine markedsandeler på Oslo Børs mens konkurrentene mister andeler.

Nordnet øker sine markedsandeler på Oslo Børs mens konkurrentene mister andeler. Handelen hos de fire aktørene som driver med ren internetthandel på det norske markedet, Nordnet, Stocknet, NetFonds og Skandiabanken stod for 17,72% av antallet transaksjoner og 3,73% av volumet i januar måned. Snittet i 2002 var henholdsvis 16,68% og 2,97%. Internt mellom disse fire aktørene står Nordnet for den største veksten, og hadde i januar en markedsandel på 2,05 % av antall transaksjoner mot ett snitt på 1,35% i fjerde kvartal 2002. Nordnet er den eneste aktøren som viser en trendmessig vekst måned for måned. - Årsaken til vår økning er hovedsaklig vårt produkttilbud, sier Salgs- og Markedsjef Lars Thorstensen i Nordnet Norge. - Realtidsapplikasjonen WinTrade, belåning, derivathandel og short salg på det svenske markedet er produkter som trekker aktive kunder til oss. - Samtidig er også vår samlekurtasje viktig i priskonkurransen om de mest aktive kundene. - Vi vil fortsette å ta markedsandeler i 2003, blant annet ved å være først ute med nye produkter, sier Lars Thorstensen. - Vi ser at stadig flere investorer velger bort de tradisjonelle meglerhusene på grunn av pris og det generelle produkttilbudet vårt. Vedlagt er markedsdata hentet fra Oslo Børs offisielle meglerstatistikk. Kilder: Oslo Børs Informasjon, Nordnet. For mer informasjon og ytterligere tallmateriale, kontakt: Lars Thorstensen, Salgs- og Markedssjef, Nordnet Norge, Telefon: 23209094 Mobil: 92821704 E-post: lars.thorstensen@nordnet.no Nordnet Norge er filial av Nordnet Securities Bank AB, datterselskap til Nordnet AB (publ), notert på Stockholmsbørsens O-liste. Nordnet er Nordens største Internettmegler. Nordnet består av Nordnet Sverige (www.nordnet.se), Nordnet Norge (www.nordnet.no), Nordnet Danmark (www.nordnet.dk) og Eurotrade Securities S.A. i Luxemburg (www eurotrade.lu). Vedlegg: Tall fra Oslo Børs offisielle meglerstatistikk. Antall transaksjoner Oslo Børs Snitt/mnd Snitt/mnd Q3-2002 Q4-2002 Jan 2003 Nordnet 2 468 4 924 7 461 Stocknet 18 683 27 860 25 250 Netfonds 20 453 28 490 26 672 Skandiabanken 3 850 5 247 5100 Markedsandel antall transaksjoner Oslo Børs Snitt/mnd Snitt/mnd Q3-2002 Q4-2002 Jan 2003 Nordnet 0,82 % 1,35 % 2,05 % Stocknet 6,20 % 7,62 % 6,94 % Netfonds 6,79 % 7,79 % 7,33 % Skandiabanken 1,28 % 1,43 % 1,40 % Markedsandel målt i antall transaksjoner per måned Oslo Børs Jun-02 Jul-02 Aug-02 Sep-02 Okt-02 Nov-02 Des-02 Jan-03 Nordnet 0,58 % 0,58 % 0,89 % 0,98 % 1,06 % 1,44 % 1,57 % 2,05 % Stocknet 6,15 % 6,30 % 6,67 % 5,64 % 6,89 % 7,68 % 8,38 % 6,94 % Netfonds 5,63 % 7,42 % 6,95 % 6,02 % 7,20 % 8,06 % 8,21 % 7,33 % Skandiabanken 0,87 % 1,18 % 1,32 % 1,33 % 1,34 % 1,43 % 1,54 % 1,40 % Markedsandel av omsatt volum per måned Oslo Børs Jun-02 Jul-02 Aug-02 Sep-02 Okt-02 Nov-02 Des-02 Jan-03 Nordnet 0,09 % 0,12 % 0,10 % 0,15 % 0,21 % 0,32 % 0,38 % 0,61 % Stocknet 0,73 % 0,98 % 0,97 % 0,74 % 1,17 % 1,47 % 1,48 % 1,44 % Netfonds 1,03 % 1,64 % 1,19 % 1,01 % 1,41 % 1,71 % 1,68 % 1,49 % Skandiabanken 0,06 % 0,12 % 0,13 % 0,12 % 0,15 % 0,18 % 0,19 % 0,19 % ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/04/20030204BIT00480/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/04/20030204BIT00480/wkr0002.pdf

Om oss

Nordnet er en nordisk bank for investeringer og sparing, som gir kundene kontroll over pengene sine. Vi er 350 ansatte i Norge, Sverige, Danmark og Finland som jobber sammen for at Nordnet skal bli førstevalget for sparing og investeringer i Norden.

Abonner

Dokumenter og linker