Nytt design og ny logo

Nordnet har i dag byttet design og logo. Forandringen er et resultat av Nordnets virksomhetsutvikling de siste årene med en stadig mer intensiv ekspansjon og internasjonalisering. Arbeidet med å ta frem Nordnets nye design er utført i samarbeid med Brindfors Enterprise IG. Nordnet er utfordreren som endrer spillereglene for private investorer. Nordnet fornyer, forandrer og forbedrer ved å tilby smarte innovative tjenester for sparing, spekulativ kapital, fondssparing og pensjonssparing. Nordnet tilbyr større tilgjengelighet, større valgfrihet og lavere priser enn tradisjonelle banker, meglerhus og forsikringsselskaper. Nordnets nye design er også en del av et større endringsarbeid som har som målsetting å gjøre Nordnets tjenester mer kundetilpasset ved å bli enklere, tydeligere og enda mer brukervennlig. Essensen i Nordnets arbeidsmåte og identitet er - Change rules! For ytterligere informasjon, kontakt: Lars Thorstensen, Salgs- & Markedssjef, +47 23333009, +47 92821704, lars.thorstensen@nordnet.no Klas Danielsson, Konsernsjef, +46 8 50633030, +46 708744574, klas.danielsson@nordnet.se

Om oss

Nordnet er en nordisk bank for investeringer og sparing, som gir kundene kontroll over pengene sine. Vi er 350 ansatte i Norge, Sverige, Danmark og Finland som jobber sammen for at Nordnet skal bli førstevalget for sparing og investeringer i Norden.

Abonner

Dokumenter og linker