Svært høy aktivitet hos Internettmeglerne i juni

Handelen hos de tre aktørene som driver med ren Internetthandel på det norske markedet, Nordnet, NetFonds og Skandiabanken endte på 207.064 transaksjoner i juni, mot 115.839 i mai. Internettmeglerne stod for 22,55% av antall transaksjoner på Oslo Børs i juni. Tilsvarende tall i mai var 18,40%. Internettmeglernes handelsvolum endte på 15,4 mrd. i juni, mot 9,2 mrd. i mai. Dette tilsvarer en markedsandel på 6,60%, sammenlignet med 5,48% i mai. ”Aktiviteten blant privatpersoner økte ekstremt i juni sammenlignet med mai. Noe av forklaringen er interessen rundt Pan Fish, men børsens utvikling bidrar også svært positivt. Vi merker svært stor interesse for Oslo Børs hos våre kunder”, sier daglig leder Lars Thorstensen i Nordnet Norge. Nordnet er største megler på Oslo Børs målt i antall transaksjoner. Pan Fish mest populær i juni Pan Fish var mest populær blant enkeltaksjene, med hele 39.715 transaksjoner i juni. De ti mest populære aksjene i juni blant privatinvestorer var Pan Fish, DNO, CanArgo, Fjord Seafood, Crew, Global Geo Services, Jinhui, Frontline, Ementor og Tomra. Se vedlagte tabeller for oversikt over antall transaksjoner i de mest populære aksjene omsatt via Internett i juni. Kilde: Nordnet, Oslo Børs. For ytterligere informasjon, kontakt: Lars Thorstensen, Daglig leder Nordnet Norge, +47 23333009, +47 92821704, lars.thorstensen@nordnet.no Vedlegg 1: Markedsandeler for Internettmeglerne Kilde: Oslo Børs offisielle meglerstatistikk. Antall transaksjoner Oslo Børs Snitt/ Snitt/ mnd Mnd Snitt/Mnd Snitt/Mnd Snitt/Mnd Q2-2004 Q3-2004 Q4-2004 Q1-2005 Q2-2005 Juni 05 Nordnet 25 023 28 752 * 90 465 105 348 104 546 127 234 Stocknet 33 937 26 872 Netfonds 25 050 25 632 42 613 48 784 48 142 59 107 Skandiabanken 5 367 8 801 11 423 14 952 15 109 20 723 Markedsandel antall transaksjoner Oslo Børs Snitt/ Snitt/ Mnd Mnd Snitt/Mnd Snitt/Mnd Snitt/Mnd Q2-2004 Q3-2004 Q4-2004 Q1-2005 Q2-2005 Juni 05 Nordnet 5,80% 6,32% * 14,00% 14,54% 13,73% 13,85% Stocknet 7,86% 5,91% Netfonds 5,80% 5,64% 6,59% 6,73% 6,32% 6,44% Skandiabanken 1,19% 1,93% 1,77% 2,06% 1,98% 2,26% Markedsandel målt i antall transaksjoner per måned Oslo Børs Okt-04 Nov-04 Des-04 Jan-05 Feb-05 Mar-05 Apr-05 Mai-05 Jun-05 Nordnet *12,45% 14,21% 15,20% 14,76% 14,49% 14,38% 14,51% 11,62% 13,85% Stocknet Netfonds 6,46% 6,29% 7,00% 6,63% 6,71% 6,86% 6,64% 5,32% 6,44% Skandiabanken 1,72% 1,62% 1,95% 1,93% 2,19% 2,07% 1,98% 1,46% 2,26% Markedsandel av omsatt volum per måned Oslo Børs Okt- Nov- 04 04 Des-04 Jan-05 Feb-05 Mar-05 Apr-05 Mai-05 Jun-05 * Nordnet 4,10% 3,91% 3,89% 4,39% 3,27% 3,80% 4,24% 3,65% 4,21% Stocknet Netfonds 1,61% 1,55% 1,64% 1,72% 1,35% 1,69% 1,74% 1,63% 2,02% Skandiabanken 0,22% 0,20% 0,27% 0,27% 0,23% 0,23% 0,28% 0,20% 0,37% * Nordnet overtok Stocknet 1. oktober, og tallet er summen av Nordnet og Stocknet i oktober. Vedlegg 2: De mest populære aksjene på Oslo Børs via Internettmeglerne Kilde: Oslo Børs og Nordnet. Antall transaksjoner juni 1 Pan Fish 39 715 2 DNO 10 683 3 CanArgo 9 956 4 Fjord Seafood 8 915 5 Crew 7 940 6 Global Geo Serv. 7 540 7 Jinhui 6 946 8 Frontline 6 528 9 Ementor 4 218 10 Tomra 4 218

Om oss

Nordnet er en nordisk bank for investeringer og sparing, som gir kundene kontroll over pengene sine. Vi er 350 ansatte i Norge, Sverige, Danmark og Finland som jobber sammen for at Nordnet skal bli førstevalget for sparing og investeringer i Norden.

Abonner

Dokumenter og linker