Aksjekapitalforhøyelse

Stavanger, 18. januar 2011: Norwegian Energy Company ASA (OSE:NOR) Aksjekapitalforhøyelsen i Noreco (Norwegian Energy Compnay ASA) meddelt den 6. januar 2011 er registret i Foretaksregisteret.

Norecos aksjekapital er NOK 755 913 033,40 fordelt på 243 842 914 aksjer, hver pålydende NOK 3,10. Norecos vedtekter er endret tilsvarende. 

Oppdatert firmaattest er vedlagt. 

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Scott Kerr, administrerende direktør (+47 992 83 890)
Rune Martinsen direktør for investorkontakt (+47 992 83 853)

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner

Dokumenter og linker