Aksjekapitalforhøyelse

Stavanger, 28. januar 2010: Norwegian Energy Company ASA (OSE:NOR)

 

Aksjekapitalforhøyelse i Noreco (Norwegian Energy Company ASA) meldt 25. januar 2010 er i dag registrert i Foretaksregisteret. Som en konsekvens av dette er den nye aksjekapitalen NOK 753 417 945,70 fordelt på 243 038 047 aksjer, hver pålydende NOK 3,10. Norecos vedtekter er endret tilsvarende. Oppdatert firmaattest er vedlagt.

 

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Einar Gjelsvik, direktør for investorkontakt (+47 992 83 856)

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner

Dokumenter og linker