Aksjekapitalforhøyelse

Stavanger, 10. november 2009: Norwegian Energy Company ASA (OSE:NOR)
 
Aksjekapitalforhøyelse i Noreco (Norwegian Energy Company ASA) i forbindelse med den etterfølgende reparasjonsemisjonen meldt 19. oktober 2009 er i dag registrert i Foretaksregisteret. Som en konsekvens av dette er den nye aksjekapitalen NOK 751 544 674,60 fordelt på 242 433 766 aksjer, hver pålydende NOK 3,10. Norecos vedtekter er endret tilsvarende. Oppdatert firmaattest er vedlagt.
 
Aksjene som er tegnet og betalt for i den etterfølgende reparasjonsemisjonen vil bli
utstedt i dag og umiddelbart listet på Oslo Børs under tickerkoden "NOR". Følgelig vil de nye aksjene være handlbare fra og med i dag.
 
For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Einar Gjelsvik, direktør for investorkontakt (+47 992 83 856)

Abonner

Dokumenter og linker