Aksjekapitalforhøyelse

Stavanger, 16 oktober  2009: Norwegian Energy Company ASA (OSE:NOR)
Aksjekapitalforhøyelse i Noreco (Norwegian Energy Company ASA) i forbindelse med den Rettede Emisjonen i September er i dag registret i Foretaksregisteret. Som en konsekvens av dette er den nye aksjekapitalen er NOK 735 533 704,70 fordelt på 237 268 937 aksjer, hver pålydende NOK 3,10. Norecos vedtekter er endret tilsvarende.  

Oppdatert firmaattest er vedlagt.
 
Aksjene som er tegnet og betalt for i den Rettede Emisjonen vil bli utstedt i dag og umiddelbart listet på Oslo Børs under tickerkoden "NOR". Følgelig vil de nye aksjene være handlbare fra og med i dag.
 
For ytterligere informasjon, vennligst kontakt: 
Einar Gjelsvik, direktør for investorkontakt (+47 992 83 856)

Abonner

Dokumenter og linker