Aksjekapitalforhøyelse

Stavanger, 22. januar 2009: Norwegian Energy Company ASA (OSE:NOR)
 
Aksjekapitalforhøyelsen i Noreco (Norwegian Energy Compnay ASA) meddelt den 2. januar 2009 er registret i Foretaksregisteret.
 
Norecos aksjekapital er NOK 445 993 704,70 fordelt på 143 868 937 aksjer, hver pålydende NOK 3,10. Norecos vedtekter er endret tilsvarende.
 
Oppdatert firmaattest er vedlagt.
 
For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
 
Scott Kerr, administrerende direktør (+47 992 83 890)
Einar Gjelsvik, direktør for investorkontakt (+47 992 83 856)

Abonner

Dokumenter og linker