Aksjekapitalforhøyelse

Stavanger, 26. juni 2008: Norwegian Energy Company ASA (OSE:NOR),
Aksjekapitalforhøyelsen i Noreco meddelt den 17. juni 2008 er i dag registret i Foretaksregisteret. Ny aksjekapital i Noreco er NOK 413.502.310,20, fordelt på 133.387.842 aksjer, hver pålydende NOK 3,10. Norecos vedtekter er oppdatert i samsvar med kapitalforhøyelsen.

Vennligst finn oppdatert firmaattest vedlagt.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Scott Kerr, Administrerende direktør (+47 992 83 890)
Einar Gjelsvik, direktør for investorkontakt (+47 992 83 856)

Abonner

Dokumenter og linker