Aksjekapitalforhøyelse

Stavanger, 6. mai 2008: Norwegian Energy Company ASA (OSE:NOR),
Aksjekapitalforhøyelsen i Noreco (Norwegian Energy Compnay ASA) meddelt den 28. april 2008 er i dag registret i Foretaksregisteret. Ny aksjekapital i Noreco er NOK 405.752.310,20, fordelt på 130.887.842 aksjer, hver pålydende NOK 3,10. Norecos vedtekter er oppdatert i samsvar med kapitalforhøyelsen.
Foretaksregisteret har videre i dag registrert fullmakter til å gjennomføre kapitalforhøyelser i Noreco tildelt styret i ordinær generalforsamling avholdt 25. april 2008, samt registrert Norecos nye revisor.
 
Vennligst finn oppdatert firmaattest vedlagt.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Scott Kerr, Administrerende direktør (+47 992 83 890)
Einar Gjelsvik, direktør for investorkontakt (+47 992 83 856)

Abonner

Dokumenter og linker