Årlig oversikt

Stavanger, 14 . april, 2010: Norwegian Energy Company ASA (Noreco,OSE:NOR), Utstedere av børsnoterte omsettelige verdipapirer er pålagt å sende til børsen en årlig oversikt over informasjon som er gjort tilgjengelig for allmennheten, jfr. verdipapirhandelloven § 5-11.

Vedlagt følger årlig oversikt for Noreco.


For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Einar Gjelsvik, direktør for strategi og investorkontakt (+47 992 83 856)

www.noreco.com

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner

Dokumenter og linker