Boreoppdatering

Stavanger, 25. juni 2008: Norwegian Energy Company ASA (Noreco - OSE:NOR), Noreco gir en oppdatering på sitt pågående boreprogram, hvor tre brøner er iferd med å bli ferdigstilt, og tre nye brønner starter snart.
-          Vi er godt igang med vårt omfattende boreprogram  Seks av de første sju lete- og avgrensingsbrønnene har vært vellykkede. Parallelt pågår et aktivt boreprogram for å optimalisere produksjonen fra de produserende feltene, sier administrerende direktør Scott Kerr.

En oppdatering på status på pågående og nært forestående brønner er oppsummert nedenfor. En oppdatering av brønner som skal bores på slutten av 2008 og lete- og avgrensingsprogrammet for 2009 er planlagt presentert i forbindelse med 2. kv 2 2009 IPCC. En oppdatering på guiding for 2008 produksjon vil også bli presentert innen 24. juli.
 
Boreoppdatering
På Siri-feltet I Danmark, hvor Noreco eier 50%, har en ny produksjonsbrønn (SCA-3) brønnen startet produksjon med en initiell brutto oljeproduksjon på ca 7000 fat per day. SCA-3 er den andre produksjonsbrønnen på Siri-feltet i år, og ble boret med riggen Ensco 70.  Ensco 70 vil nå bli flyttet til Sør Arne feltet for å bore leteprospektet South Tor Pod, hvor Noreco eier 6.6%. Resultater fra South Tor Pod er forventet i juli.
 
På Brage-feltet i Norge har en gassinjektorbrønn (A-35 A) blitt fullført. Den neste brønnen fra boreriggen på Brageplattformen starter i juni, og skal teste leteprospektene Talisker og Knockando. Resultater er forventet i høst. Noreco eier 12.6% av Brage-feltet.
 
Boringen av letebrønn 1/3-11 på Ipswhich prospektet i lisens PL 274 er godt igang. Det ble gjort en vellykket avgrensning av Oselvar funnet i den samme lisensen tidligere i år. Resultater fra Ipswhich-brønnen er forventet i juli. Noreco eier 15% av lisensen.
 
Boringen av Gita prospektet vil begynne i slutten august/begynnelsen av september. Brønnen blir boret med riggen Ensco 101 så snart riggen har gjort ferdig en pågående brønn i UK. Noreco eier 12% av Gita lisensen.
 
For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Scott Kerr, administrerende direktør (+47 992 83 890)
Einar Gjelsvik, direktør for investorkontakt (+47 992 83 856)

Abonner