Boring fullført på Jette

Stavanger, 14. desember 2012: Boringen av utforskingsbrønn 6607/12-3 på Jette-prospektet i lisens PL385 i Norskehavet er i ferd med å bli avsluttet. Brønnen har påvist gass. Foreløpige beregninger indikerer at funnet ikke er lønnsomt. Det vil imidlertid bli gjennomført evaluering og analyser for å avklare ressurspotensialet i funnet nærmere.

Norwegian Energy Company ASA (Noreco) har en eierandel på 20 prosent i lisensen, hvor Statoil er operatør.

Kontakt:
Kjetil Bakken, VP Investor Relations (+47 91 889 889)

Denne informasjonen er underlagt offentliggjøringskravene i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12.

Om Norwegian Energy Company ASA

Noreco er et uavhengig norsk oljeselskap. Selskapets fokus er utforsking, utvikling og produksjon av olje og gass i Nordvest-Europa. Siden oppstarten i 2005 har selskapet vokst gjennom lisensrunder, vellykket utforsking og oppkjøp. Noreco har virksomhet i Norge, Danmark og Storbritannia, og har rundt 70 ansatte. Noreco er notert på Oslo Børs (ticker NOR).

For mer informasjon:
www.noreco.com

Abonner